UMOWA PARTNERSKA Z ZESPOŁEM SZKÓŁ HANDLOWYCH IM. BOHATERÓW POZNAŃSKIEGO CZERWCA ’56 W POZNANIU

Miło nam poinformować, że dnia 11 października 2023 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Zespołem Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu a Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Celem umowy jest współpraca dydaktyczna pomiędzy Naszym Wydziałem a szkołą partnerską oraz objęcie patronatem przez Wydział Ekonomiczny szkoły partnerskiej. Podpisanie umowy poprzedziło merytoryczne spotkanie w którym uczestniczyli: Dziekan WE Pan Prof. dr hab. Walenty Poczta, Prof. UPP dr hab. Rafał Baum, Dyrektor Szkoły Pan Andrzej Kaczmarek, Pan Tomasz Lach nauczyciel przedmiotów zawodowych dla technika rachunkowości i technika ekonomisty oraz Pani dr inż. Paulina Wiza-Augustyniak. Na spotkaniu zostały ustalone warunki dalszej współpracy. 

Zaplanowano dalszą współpracę w formie popularyzacji nauk ekonomicznych i społecznych (warsztaty i wykłady), uczestnictwa uczniów w wydarzeniach uniwersyteckich, koordynowania współpracy ze studenckimi kołami naukowymi oraz wspierania doradztwa naukowego i pedagogicznego dotyczącego przedmiotów ekonomicznych i społecznych.