Tytuł profesorski na Wydziale Ekonomicznym

Prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska z Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie otrzymała tytuł naukowy profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Nominacja została przyznana 2 lutego 2024 r.

 

Prof. Ewa Kiryluk-Dryjska jest absolwentką studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne) oraz studiów podyplomowych na Université de Lorraine we Francji (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées, Gestion Financière et Espace Européen). Dyplom doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a doktora habilitowanego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Pani Profesor pełniła funkcję kierownika lub wykonawcy polskich i międzynarodowych projektów badawczych. Odbyła kilkumiesięczne staże naukowe na Uniwersytecie Nowojorskim, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, w Departamencie Badań Naukowych Parlamentu Europejskiego oraz Departamencie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu w Auckland w Nowej Zelandii.

Zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się na analizie i próbie racjonalizacji decyzji alokacyjnych podejmowanych w sektorze publicznym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. W dotychczasowej pracy naukowej realizowała cztery wzajemnie uzupełniające się kierunki badań:

1) Obiektywizacja podziału dóbr w sektorze publicznym przy wykorzystaniu modeli optymalizacyjnych.

2) Konstrukcja i wykazanie możliwości aplikacyjnych stosowania algorytmów sprawiedliwego podziału do alokacji wydatków strukturalnych Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

3) Badanie konfliktów decyzyjnych oraz przewidywanie efektów zmian Wspólnej Polityki Rolnej przy wykorzystaniu teorii gier niekooperacyjnych oraz modelu równowagi cząstkowej CAPRI.

4) Kwantyfikacja efektów polityki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.

Obecnie rozwija tę problematykę w badaniach w laboratorium ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej A-FEEL (Agri-food Economics Experimental Laboratory), którego jest kierownikiem. Ponadto na UPP,  Pani Profesor pełni funkcje: Pełnomocnika Rektora ds. rankingów uczelni, Pełnomocnika Dziekana Wydziału Ekonomicznego ds. współpracy z zagranicą, Redaktora Naczelnego czasopisma Journal of Agribusiness and Rural Development oraz Redaktora Naukowego działu ekonomicznego Wydawnictwa UPP.