Stopień doktora habilitowanego dla Pani dr Renaty Grochowskiej

Informujemy, że decyzją Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse z dnia 27 października 2023 r.

nadano Pani dr Renacie Grochowskiej stopień naukowy doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse.