Stopień doktora habilitowanego dla Pani dr Małgorzaty Kołodziejczak

Informujemy, że decyzją Rady Wydziału Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 września 2019 r.

nadano Pani dr Małgorzacie Kołodziejczak stopień naukowy doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse.

nadanie stopnia dra habilitowanego malgorzata kolodziejczak.png