Stopień doktora habilitowanego dla Pani dr Anny Marii Klepackiej

Informujemy, że decyzją Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse z dnia 31 stycznia 2020 r.

nadano Pani dr Annie Marii Klepackiej stopień naukowy doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse.

uchwala nadanie stopnia dr hab Anna Maria Klepacka.jpg