Stopień doktora habilitowanego dla Pani dr Agnieszki Baer-Nawrockiej

Informujemy, że decyzją Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse z dnia 31 stycznia 2020 r.

nadano Pani dr Agnieszce Baer-Nawrockiej stopień naukowy doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse.

uchwala nadanie stopnia dr hab Agnieszka Baer Nawrocka.jpg