SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UPP

SKŁADANIE DOKUMENTÓW NA STUDIA NA WYDZIALE EKONOMICZNYM UPP

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

 

WAŻNE INFORMACJE

 

 W dniu 14 lipca 2022 roku zostały upublicznione listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunki studiów Finanse i rachunkowość (FiR) oraz Ekonomia.

Swój status można sprawdzić na indywidualnym koncie rekrutacyjnym lub na wywieszonej liście rankingowej w miejscu przyjęć (dane poniżej).

 

Przyjmowanie dokumentów na studia I stopnia odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji w dniach 17-18 lipca w godz. 8.00-16.00. w gmachu Rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 (sala 163 na I piętrze).

 

Przesyłanie dokumentów pocztą

Ze względu na konieczność potwierdzenia kopii świadectwa dojrzałości przez pracownika Uczelni, prosimy o przesyłanie oryginału świadectwa dojrzałości, jego odpisu lub potwierdzonej przez notariusza kopii (która ma walor oryginału).

Dokumenty w/w zostaną zwrócone po rozpoczęciu zajęć w nowym roku akademickim.

 

Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: https://puls.edu.pl/upp/kandydat/wykaz-dokument-w

 

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna 

Wydział Ekonomiczny

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Tel. 507 926 248