Rozpoczęcie roku studia niestacjonarne - PREZENTACJA

Szanowni Państwo,

przedstawiamy prezentację przygotowaną dla Państwa w związku z rozpoczęciem roku akademickiego (dla studentów niestacjonarnych 1 roku studiów niestacjonarnych I stopnia). Proszę się z nią zapoznać -  szczególnie ważna jest informacja o koncie e-mail utworzonym dla pierwszego roku Państwa kierunku studiów. Konto to posłuży do komunikacji z wykładowcami, którzy tą drogą poinformują na jakiej platformie utworzyli kursy będące odpowiednikami przedmiotów z planu zajęć, podadzą nazwy zespołów oraz hasła dostępowe. Kursy te umożliwią komunikowanie się ze studentami, dystrybucję materiałów dydaktycznych, tworzenie projektów i zadań oraz testowanie wiedzy.