Rekrutacja na kierunki z wolnymi miejscami

KOMUNIKAT

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego UPP informuje, że Wydział prowadzi nabór w

III turze rekrutacji na kierunki z wolnymi miejscami

Elektroniczna rejestracja kandydatów odbywa się

od 1 do 17 września 2023 r., na kierunki:

1/ Ekonomia – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia .

2/ Finanse i rachunkowość – studia niestacjonarne I stopnia

(na studiach stacjonarnych nabór został zamknięty!).

3/ Ekonomia – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

4/ Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

 

Przyjęcia na w/w kierunki będą dokonywane według liczby uzyskanych punktów, do wyczerpania limitu miejsc

(zgodnie z harmonogramem rekrutacji).

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (kandydat otrzymuje informację na rkk): 18 sierpnia 2023 r.

 

Dokumenty od zakwalifikowanych kandydatów będą przyjmowane:

20 września 2023 w godz. 9.00 – 14.00

w sali 163 Collegium Maximum Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

Więcej informacji na stronie Uczelni w zakładce „Kandydat”.

Adres mailowy do Komisji: rekwe@up.poznan.pl

Numer telefonu: Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WE: 507 926 248