Raport - Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo

Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo

Europejski Zielony Ład jest planem przebudowy gospodarki Unii Europejskiej  mającym na celu zminimalizowanie skali zużycia zasobów naturalnych przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności międzynarodowej. Zawiera więc również propozycje działań, które istotnie wpłyną na sektor rolny w UE, w tym w Polsce. Obejmują one m.in. ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin i nawozów mineralnych a także stymulowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego. Dostosowanie rolnictwa do wymogów EZŁ, zwłaszcza kluczowej z perspektywy tego sektora strategii „od pola do stołu” i strategii „na rzecz bioróżnorodności”, jest zadaniem kosztochłonnym i niesie ze sobą szereg zagrożeń dla konkurencyjności produkcji rolnej, a w konsekwencji także dla dochodów rolników i dostępności żywności w Polsce. Stąd niezbędna jest ocena skali i mechanizmów wpływu proponowanych zmian regulacyjnych z uwzględnieniem uwarunkowań polskiego rolnictwa.

Analizę dotyczącą wpływu Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo, zwłaszcza w zakresie produkcji roślinnej, na zlecenie Polityki Insight przeprowadziło Konsorcjum, którego Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu był jednym z członków. Pozostali jego uczestnicy to Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie oraz Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. W wyniku przeprowadzonych badań powstał Raport  Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo (Wyd. Polityka Insight-Research, Warszawa, styczeń 2022, ss. 233).  Partnerem Raportu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin. Ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w realizacji badania wzięli udział pracownicy Wydziału Ekonomicznego:

  • Prof. dr hab. Walenty Poczta – kierownik Zespołu UPP
  • Prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski
  • Prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak
  • Prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak
  • Mgr Dorota Komisarek

Przeprowadzone badania nad wpływem Europejskiego Zielonego Ładu na krajowe rolnictwo są nowatorskie i mają unikatowy charakter. Powstały w ich wyniku Raport stanowi pierwszy w kraju, oparty na badaniach naukowych kompleksowy głos w dyskusji nad tym zagadnieniem.

Raport jest dostępny TUTAJ