Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Krzysztofa Pawłowskiego