Prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska członkiem Zespołu doradczego do spraw programu „Rozwój czasopism naukowych”

Prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska członkiem Zespołu doradczego do spraw programu

„Rozwój czasopism naukowych

Prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska z Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Wydziału Ekonomicznego została powołana przez Ministra Edukacji i Nauki w skład Zespołu doradczego do spraw programu pod nazwą „ Rozwój czasopism naukowych”.  Celem programu jest wsparcie polskich czasopism naukowych w podnoszeniu poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich. Do zadań zespołu należy między innymi: ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach programu, opiniowanie zastrzeżeń oraz ocena raportów z wykorzystania środków finansowych. Budżet programu opiewa na 20 mln zł.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ