Listy rankingowe do Stypendium Rektora

Szanowni Państwo, zamieszczamy listy rankingowe osób, które mogą ubiegać się o stypendium Rektora

Termin składania wniosków do 25 października. Wnioski należy składać w dziekanacie.

Ekonomia I stopień, II rok

Ekonomia I stopień III rok

Ekonomia II stopień, I rok

Ekonomia II stopień, II rok

FIR I stopień, II rok

FIR I stopień III rok

FIR II stopień, I rok

FIR II stopień, II rok

Agri-food Economics and Trade

Szanowni Państwo, zamieszczamy listy rankingowe osób, które mogą ubiegać się o stypendium Rektora

Termin składania wniosków do 25 października. Wnioski należy składać w dziekanacie.

Ekonomia I stopień, II rok

Ekonomia I stopień III rok

Ekonomia II stopień, I rok

Ekonomia II stopień, II rok

FIR I stopień, II rok

FIR I stopień III rok

FIR II stopień, I rok

FIR II stopień, II rok

Agri-food Economics and Trade