Integracja ogniw wielkopolskiego agrobiznesu oraz jego otoczenia

We wtorek 17 września na Wydziale miało miejsce pierwsze spotkanie szkoleniowe zorganizowane w ramach projektu „Integracja ogniw wielkopolskiego agrobiznesu oraz jego otoczenia”. Kierownikiem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020 jest prof. UPP Wawrzyniec Czubak. Uczestnikami spotkania byli rolnicy, przedsiębiorcy, naukowcy, reprezentanci firm ubezpieczeniowych i doradczych, członkowie grup producentów rolnych, dziennikarze, a także przedstawiciele m.in. Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Polskiej Izby Nasiennej oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Strategicznym celem projektu jest zintegrowanie podmiotów wielkopolskiego agrobiznesu zorientowane na utworzenie potencjalnej grupy operacyjnej. Podczas pierwszego spotkania projektowego Pani dr hab. Joanna Wiśniewska-Paluszak przedstawiła teoretyczne podstawy współpracy podmiotów w agrobiznesie wskazując na praktyczne korzyści funkcjonowania sieci powiązań w agrobiznesie oraz olbrzymie znaczenie komunikacji w podejmowaniu działań integracyjnych. Inicjator projektu, prof. UPP Wawrzyniec Czubak zaprezentował swoją koncepcję stworzenia grupy operacyjnej i klastra na bazie doświadczeń rumuńskich oraz badań rynkowych, wskazujących na rosnące zainteresowanie klientów produktami regionalnymi przy jednoczesnym braku skutecznej promocji takich produktów. Pan Aleksander Bomberski z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przedstawił zasady i doświadczenia z poprzednich naborów w ramach działania „Współpraca” finansowanego w ramach PROW 2014-2020. To działanie mogłoby sfinansować pierwsze wspólnie podejmowane kroki w ramach nowoutworzonej grupy operacyjnej.

W drugiej części spotkania jego uczestnicy w dyskusji pozytywnie odnieśli się do samej idei współpracy, wskazując na dobre i złe doświadczenia dotychczasowych prób integracji rolnictwa w naszym regionie. Dyskutowano o kliencie i jego potrzebach, roli sieci dystrybucyjnych, rozpoznawalności produktów na rynku i chaosie informacyjnym przed którym stoi klient wybierając produkty spożywcze. Wnioski z dyskusji pokazały, że dobrze zorganizowany klaster oparty na wiarygodnych partnerach, zaufaniu, komunikacji i finansowaniu zewnętrznym na start ma szanse podjąć te wyzwania z sukcesem w postaci wzmocnienia pozycji rolników z Wielkopolski na rynku i zwiększenia zysków z produkcji rolnej. Dyskusja okazała się bardzo żywiołowa, a jej kontynuacja będzie miała miejsce podczas wyjazdu studyjnego w drugiej części projektu.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy!