Informacja dla kandydatów na studia na Wydziale Ekonomicznym UPP

Informacja dla kandydatów na studia na Wydziale Ekonomicznym UPP

Drogi/a Kandydacie/tko na studia na Wydziale Ekonomicznym UPP!

Przypominamy, że trwa rejestracja elektronicznej na studia I stopnia na naszym Wydziale. Rekrutujemy na studia I stopnia (zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym) na kierunki:

- Ekonomia

- Finanse i rachunkowość

 

Rekrutacja elektroniczna kończy się 10 lipca 2023 o godz. 24.00.

Kwalifikacji podlegają tylko kandydaci z wpisanymi wynikami ze świadectwa maturalnego oraz z uregulowaną opłatą rekrutacyjną, zarejestrowaną na rkk do północy z 13/14 lipca br.!

W dniu 14 lipca 2023 roku zostaną upublicznione listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na kierunki studiów Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość.

Swój status będzie można sprawdzić na indywidualnym koncie rekrutacyjnym lub na wywieszonej liście rankingowej w miejscu przyjęć (dane poniżej).

Jeśli będziesz miał/a status „do przyjęcia” możesz złożyć dokumenty. Przyjmowanie dokumentów na studia I stopnia odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji w dniach 17-18 lipca w godz. 8.00-16.00. w gmachu Rektoratu UPP:

sala 163 na pierwszym piętrze.

Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: https://puls.edu.pl/upp/kandydat/wykaz-dokument-w  Dopuszcza się przesyłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do Uczelni, zgodnie z terminarzem.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WE