Informacja dla kandydatów na studia II stopnia

Informacja dla kandydatów na studia II stopnia

Drogi/a Kandydacie/tko na studia na Wydziale Ekonomicznym UPP!

Przypominamy, że trwa rejestracja elektronicznej na studia II stopnia (magisterskie) na naszym Wydziale.

Rekrutujemy na studia, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym, na kierunki:

- Ekonomia

- Finanse i rachunkowość

 

Rekrutacja elektroniczna kończy się 23 lipca 2023 r. o godz. 24.00.

Przypominamy, że kwalifikacji podlegają tylko kandydaci z wprowadzonym do systemu wynikiem ukończenia studiów I stopnia oraz z uregulowaną opłatą rekrutacyjną.

W dniu 24 lipca 2023 roku nastąpi ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na kierunki: Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość.

Swój status będzie można sprawdzić na indywidualnym koncie rekrutacyjnym lub na wywieszonej liście rankingowej w miejscu przyjęć (dane poniżej).  Jeśli będziesz miał/a status „do przyjęcia” możesz złożyć dokumenty.

Przyjmowanie dokumentów na studia II stopnia odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji  26 lipca 2023 r. w godz. 8.00-14.00 w gmachu Rektoratu UPP: sala 163 na pierwszym piętrze.

Wykaz wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: https://puls.edu.pl/upp/kandydat/wykaz-dokument-w-0   

Dopuszcza się przesyłanie dokumentów pocztą. Decyduje data wpływu do Uczelni, zgodnie z terminarzem. W przypadku przesłania dokumentów pocztą, prosimy o przesłanie oryginału dyplomu ukończenia studiów, jego odpisu lub potwierdzonej przez notariusza kopii (która ma walor oryginału). Dokumenty te zostaną zwrócone po rozpoczęciu zajęć.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WE