III TURA - Rekrutacja na kierunki z wolnymi miejscami - 1-19 września 2021 r.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Ekonomicznego UPP informuje, że:

Wydział prowadzi III turę rekrutacji na kierunki z wolnymi miejscami.

Elektroniczna rejestracja kandydatów odbywa się w dniach 1-19 września 2021 r.

Na studia I stopnia na kierunki:

1/ Ekonomia – studia stacjonarne i niestacjonarne

2/ Finanse i rachunkowość – studia niestacjonarne

Na studia II stopnia na kierunki:

3/ Ekonomia – studia stacjonarne

4/ Finanse i rachunkowość – studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Więcej informacji na stronie Uczelni w zakładce Kandydat.

Adres mailowy do Komisji: rekwes@up.poznan.pl

Numer telefonu:  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna WE:   507 926 248