ERASMUS+ SPOTKANIE INFORMACYJNE

ERASMUS+  SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dotyczące możliwości studiowania i odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ odbędzie się 19 stycznia br. (czwartek) o godzinie 17.00 on-line na platformie MS Teams.

Link do Zespołu Erasmus + Wydział Ekonomiczny:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a843444fb1df446e7a860bd7a1912c352%40thread.tacv2/conversations?groupId=e3f0148e-aee8-498d-90ab-d9925728a607&tenantId=c715e6ac-7770-4e32-8741-3be9759766f0

Wydziałowy Koordynator Programu

Prof. UPP dr hab. Izabela Lipińska

 

ERASMUS+ INFORMATION MEETING

An information meeting concerning the possibility of studying and doing an internship as part of the Erasmus+ programme will be held on on-line on 19th January (Thursday) at 5 pm on the MS Teams platform.

Link to Erasmus+ Faculty of Economics

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a843444fb1df446e7a860bd7a1912c352%40thread.tacv2/conversations?groupId=e3f0148e-aee8-498d-90ab-d9925728a607&tenantId=c715e6ac-7770-4e32-8741-3be9759766f0

Wydziałowy Koordynator Programu

Prof. UPP dr hab. Izabela Lipińska