DZIEŃ WSPÓŁPRACY 2024

„Dzień Współpracy” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w ramach Roku Edukacji Ekonomicznej

W dniu 8 lutego 2024 roku na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbędzie się IX edycja „Dnia Współpracy”. 

Tegoroczny „Dzień Współpracy” wpisuje się w obchody Roku Edukacji Ekonomicznej, ustanowionego uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podjętą dla uczczenia wysiłków tysięcy osób oraz instytucji zaangażowanych w propagowanie i przekazywanie wiedzy ekonomicznej przez ostatnie 100 lat. To właśnie 100 lat temu, 11 stycznia 1924 roku Sejm uchwalił ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej, zwanej reformą Grabskiego. Władysław Grabski podkreślał kluczową rolę wiedzy ekonomicznej młodego pokolenia w budowaniu, rozwoju i umacnianiu niepodległości Polski. Idee edukacyjne Grabskiego znalazły poparcie w twórczości Janusza Korczaka, który publikując „Bankructwo małego Dżeka”, stworzył jedno z najważniejszych dzieł dotyczących praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej w Polsce.

„Dzień Współpracy” stanowi wyjątkowe wydarzenie dedykowane uczniom szkół średnich z województwa wielkopolskiego. Podczas tego inspirującego spotkania, młodzież szkolna ma okazję poznać działalność naukową i dydaktyczną Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. To również okazja do wzięcia udziału w licznych wykładach, warsztatach tematycznych, prezentacjach wydziałowych kół naukowych oraz spotkaniach z przedstawicielami samorządu studenckiego i absolwentami kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.

W trakcie „Dnia Współpracy” uczniowie zdobywają cenne informacje dotyczące oferty studiów ekonomicznych. Prezentowane są zasady rekrutacji, informacje na temat mobilności studentów, wyjazdów studyjnych, praktyk i programów stażowych. Młodzież szkolna poznaje także zasady studiowania na Wydziale Ekonomicznym oraz atuty Wydziału i prowadzonych kierunków studiów. Spotkanie jest także okazją do przekazania uczestnikom ważnych informacji na temat ogólnopolskiego konkursu „Zostań ekonomistą”, którego laureaci mają szansę, bez postępowania kwalifikacyjnego, podjąć studia pierwszego stopnia na kierunkach: Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość.

W tegorocznej edycji weźmie udział 35 szkół partnerskich, współpracujących z Wydziałem Ekonomicznym. Zajęcia zostały przygotowane specjalnie na ten dzień, zgodnie z indywidualnym programem ustalonym dla każdej szkoły. 

Czekamy z radością na naszych Gości, gotowi do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.