KONKURS "ZOSTAŃ EKONOMISTĄ" - EDYCJA 2017

KONKURS "ZOSTAŃ EKONOMISTĄ 2017" ROZTRZYGNIĘTY!

Wyniki KONKURSU:

Dnia 1 czerwca 2017 r. odbył się organizowany przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny 
II etap konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Zostań ekonomistą”. Pięć najlepszych zespołów wyłonionych w I etapie konkursu zaprezentowało wyniki swoich badań dotyczących sytuacji na rynku pracy, ekonomii i finansów z perspektywy młodego człowieka oraz budżetów gospodarstw domowych.

Decyzją Kapituły Konkursu laureatami zostali uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni:

- Wiktoria Walkowiak, Szymon Andrzejewski - I miejsce,

- Katarzyna Bosacka, Angelika Piękna - II miejsce,

- Lidia Bednarek, Karolina Pankros - III miejsce.

Ze względu na wysoki poziom prezentowanych prac Kapituła Konkursu przyznała również wyróżnienie, które otrzymali: Filip Kwiatkowski i Ludmiła Ryfa z XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz zaświadczenie uprawniające do przyjęcia na studia I stopnia bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na kierunki studiów oferowane przez WE-S.  

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności naukowej.

Przewodnicząca Kapituły

Prof. dr hab. Władysława Łuczka

 

II etap Konkursu

Uprzejmie informuję, że decyzją Kapituły Konkursu „Zostań Ekonomistą” z dnia 9.05. 2017 r. do II etapu zostały zakwalifikowane następujące zespoły:

  1. Wiktoria Walkowiak, Szymon Andrzejewski (opiekun: mgr Agnieszka Pol) – Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
  2. Lidia Bednarek, Karolina Pankros (opiekun: mgr Agnieszka Pol) – Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
  3. Katarzyna Bosacka, Angelika Piękna (opiekun: mgr Agnieszka Pol) – Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni
  4. Filip Kwiatkowski, Ludmiła Ryfa (opiekun: mgr Aleksandra Niewiadomska) – XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu
  5. Magdalena Majerowicz, Anna Karolak (opiekun: mgr Maria Konenc) –Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach.

 

Przewodnicząca Kapituły

Prof. dr hab. Władysława Łuczka

 

Konkurs „Zostań ekonomistą”

Zgodnie z informacją przekazaną podczas Dnia Współpracy, uprzejmie informujemy, że Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ogłasza konkurs „Zostań ekonomistą”. 

Konkurs przeznaczony dla uczniów z szkół ponadgimnazjalnych.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30.03.2017 r. Serdecznie zapraszamy Młodzież do wzięcia udziału w konkursie.

Wydział czyni starania, aby poprzez zmianę uchwały Senatu, zwolnić Laureatów z uczestniczenia w pełnym procesie rekrutacyjnym i móc ich przyjąć na studia bez kwalifikacji, z maksymalną liczba punktów.  

Regulamin konkursu „Zostań ekonomistą”.

Zobacz także: Aktualny konkurs