WYBORY

INFORMACJE I OGŁOSZENIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

2019

12.09.2019 - dodano wyniki Wyborów do Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse

08.08.2019 - dodano ogłoszenie wyborcze oraz listę uprawnionych do głosowania (dyscyplina Ekonomia i finanse)

29.05.2019 - dodano wyniki Wyborów

24.05.2019 r. - dodano ogłoszenie wyborcze

21.05.2019 r. - dodano harmonogram wyborów uzupełniających w dniu 29.05.2019 w grupie studentów do Senatu i Rady Wydziału

2018

8 maja 2018 r. - dodano wyniki wyborów do do Wydziałowych Komisji ds. Nagród Rektora ze SFN oraz ds. awansów i przeszeregowań w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
27 kwietnia 2018 r. - dodano listę kandydatów do Wydziałowych Komisji ds. Nagród Rektora ze SFN oraz ds. awansów i przeszeregowań w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
24 kwietnia 2018 r. - dodano harmonogram wyborów do Wydziałowych Komisji ds. Nagród Rektora ze SFN oraz ds. awansów i przeszeregowań w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

2017

20.11.2017 r. - dodano wyniki wyborów
15.11.2017 r. - dodano ogłoszenie o wyborach do Rady Wydziału i Senatu, oraz karty zgłoszeniowe do Rady Wydziału i do Senatu wśród studentów wraz z listami kandydatów
13.11.2017 r. - dodano ogłoszenie o wyborach do Rady Wydziału i Senatu, oraz karty zgłoszeniowe do Rady Wydziału i do Senatu wśród studentów

2016

10 października 2016 r. - dodano wyniki wyborów II tura
10 października 2016 r. - dodano wyniki wyborów
4 października 2016 r. - dodano harmonogram wyborów do komisji
29 września 2016 r. - dodano listy kandydatów do komisji
18 maja 2016 r. - dodano wyniki wyborów do Senatu i Rady Wydziału z grupy studentów
16 maja 2016 r. - dodano wyniki wyborów do Senatu i Rady Wydziału
11 maja 2016 r. - dodano kandydatury na członków Rady Wydziału i członków Senatu (komunikaty 10 i 11)
6 maja 2016 r. - dodano ogłoszenie o wyborach do Rady Wydziału i Senatu, oraz karty zgłoszeniowe (pracownicy i studenci)
5 maja 2016 r. - dodano wyniki wyborów na Prodziekanów
20 kwietnia 2016 r. - dodano komunikat o spotkaniu z kandydatami na Prodziekanów i termin wyborów na Prodziekanów
18 kwietnia 2016 r. - dodano Kandydatów na Prodziekanów WES
18 kwietnia 2016 r. - dodano wyniki wyboru na Dziekana
13 kwietnia 2016 r. - dodano komunikat o terminie wyborów na Dziekana WES
13 kwietnia 2016 r. - dodano komunikat o spotkaniu z kandydatami na Dziekana
13 kwietnia 2016 r. - dodano Ogłoszenie o kandydatach na Dziekana
 1 kwietnia 2016 r. - dodano skorygowany harmonogram wyborów
 10 marca 2016 r. - dodano komunikaty wyborcze i informacje o wyniku wyborów
 8 marca 2016 r. - dodano listy kandydatów do UKW i WKW ponowne zgłaszanie
 3 marca 2016 r. - dodano wyniki wyborów
 29 lutego 2016 r. - dodano listy kandydatów na elektorów do UKW i WKW
 

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Wyniki Wyborów - Komisje ds. Nagród II tura.doc44.5 KB
PDF icon Wyniki wyborów 3.03.2016.pdf196.91 KB
Microsoft Office document icon Wyniki Wyborów do Rady Wydziału _kom_13.doc31.5 KB
Microsoft Office document icon Wyniki Wyborów do Rady Wydziału z grupy studentów _kom_16.doc27 KB
Microsoft Office document icon Wyniki Wyborów do RW i Senatu _studenci 2017 listopad.doc26.5 KB
Microsoft Office document icon Wyniki Wyborów do Senatu _kom_12.doc23.5 KB
Microsoft Office document icon Wyniki Wyborów do Senatu z grupy studentów _kom_17.doc27.5 KB
Microsoft Office document icon Wyniki Wyborów do Senatu_II tura_kom_15.doc27 KB
Microsoft Office document icon Wyniki Wyborów na Dziekana_kom_nr 7.doc23 KB
Microsoft Office document icon Wyniki Wyborów na Prodziekanów_kom_nr 9.doc23.5 KB
Microsoft Office document icon zaproszenie na spotkanie z kandydatem na Dziekana.doc26.5 KB
Microsoft Office document icon zgłoszona kandydatura na Dziekana.doc23 KB
Microsoft Office document icon zgłoszone kandydatury na członków Rady Wydziału_kom_nr 11.doc28 KB
Microsoft Office document icon zgłoszone kandydatury na członków Senatu_kom_nr 10.doc24.5 KB
Microsoft Office document icon Harmonogram - wybory WES 2016.doc81.5 KB
Microsoft Office document icon harmonogram_komisje.doc53 KB
Microsoft Office document icon Harmonogram_wyborczy_komisje.doc54.5 KB
Microsoft Office document icon harmonogram_wyborow uzupełniających_RW_Senat_studenci_ 2017 (1).doc49 KB
Microsoft Office document icon harmonogram_wyborow uzupełniających_RW_Senat_studenci_ 2017.doc49 KB
Microsoft Office document icon Kandydatury na Prodziekanów WES.doc23 KB
Microsoft Office document icon Karta zgłoszeniowa kandydatury na członka Rady Wydziału.doc27.5 KB
Microsoft Office document icon Karta zgłoszeniowa kandydatury na członka Senatu.doc23.5 KB
Microsoft Office document icon karta_zgłoszeniowa_WKds.nagród i awansów.doc29.5 KB
Microsoft Office document icon KOMUNIKAT _2_10.03.doc27 KB
Microsoft Office document icon komunikat_4 Wyniki I tury do UKE - 10.03.2016.doc33 KB
Microsoft Office document icon Lista kandydatów na elektorów do UKE - ponowne zgłaszanie_0.doc28.5 KB
Microsoft Office document icon Lista kandydatów na elektorów do UKE.doc28 KB
Microsoft Office document icon Lista kandydatów na elektorów do WKE - ponowne zgłaszanie_0.doc29.5 KB
Microsoft Office document icon Lista kandydatów na elektorów do WKE.doc31 KB
Microsoft Office document icon Lista_Kand_komisja ds.Awansowania i Przeszeregowania -WES - nienauczyciele.doc27.5 KB
Microsoft Office document icon Lista_Kand_komisja ds.Nagród -WES - nauczyciele.doc29.5 KB
Microsoft Office document icon Lista_Kand_komisja ds.Nagród -WES - nienauczyciele.doc23.5 KB
Microsoft Office document icon Ogłoszenie - wybory do UKE_0.doc27.5 KB
Microsoft Office document icon Ogłoszenie - wybory do WKE_0.doc32 KB
Microsoft Office document icon Ogłoszenie - wybory uzupełniające studenci_do Senatu i Rady Wydziału Studenci.doc27.5 KB
Microsoft Office document icon Ogłoszenie wyborcze - wybory do Komisji Wydziałowych.doc46 KB
Microsoft Office document icon Podział-mandatówdo WKE-2016_0.doc31.5 KB
Microsoft Office document icon Spotkanie z kandydatami na Prodziekanów i Wybory.doc29.5 KB
Microsoft Office document icon Studenci - Karta zgłoszeniowa kandydatury na członka Senatu.doc27 KB
Microsoft Office document icon Studenci - Karta zgłoszeniowa kandydatury na członka Senatu_0.doc27 KB
Microsoft Office document icon Studenci-Karta zgłoszeniowa kandydatury na członka Rady Wydziału.doc27 KB
Microsoft Office document icon Studenci-Karta zgłoszeniowa kandydatury na członka Rady Wydziału_0.doc27 KB
Microsoft Office document icon UKE_karta_zgłoszeniowa_.doc28 KB
Microsoft Office document icon WKE karta_zgłoszeniowa_.doc29.5 KB
Microsoft Office document icon Wybory Dziekana WES.doc22 KB
Microsoft Office document icon Wyniki II tury Wyborów do Rady Wydziału _kom_14.doc25.5 KB
Microsoft Office document icon Wyniki Wyborów - Komisje ds. Nagród i awansowania.doc49.5 KB
Microsoft Office document icon Ogłoszenie wyborcze - wybory uzupełniające do Komisji Wydziałowych.doc46 KB
Microsoft Office document icon karta_zgłoszeniowa_WKds.nagród i awansów_dla nienauczycieli.doc26 KB
Microsoft Office document icon Lista_Kand_uzupełniaj_komisja ds.Awans_. i Przeszer.oraz ds.Nagród -WES - nienauczyciele.doc26 KB
Microsoft Office document icon Wyniki Wyborów uzupełniających - Komisje ds. Nagród i awansowania_NN.doc43.5 KB
Microsoft Office document icon Harmonogram_ wyborów uzup. stud. do RW i Senatu_29_09-5_2019.doc50 KB
Image icon wybory - Samorząd Studencki.jpg41.41 KB
Microsoft Office document icon Wyniki-wyborówstudenci 2019.doc44.5 KB
Office spreadsheet icon Lista uprawnionych do głosowania Ekonomia i finanse 6.08.2019.xls36.5 KB
Microsoft Office document icon Ogłoszenie wyborcze - wybory do RND.doc48 KB
PDF icon Ogłoszenie nowe wyborcze - wyniki wyborów do RND.pdf197.92 KB