RADA WYDZIAŁU

L I S T A Członków Rady Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 

Pracownicy samodzielni

Dziekan
prof. dr hab. Walenty Poczta

Prodziekani
prof. dr hab. Władysława Łuczka
dr hab. Rafał Baum, prof. UPP
dr hab. Karolina Pawlak, prof. UPP

Pracownicy samodzielni 

prof. dr hab. Alfred Janc
prof. dr hab. Michał Jerzak
prof. dr hab. Feliks Wysocki
dr hab. Zbigniew Gołaś, 
dr hab. Wawrzyniec Czubak
dr hab. Barbara Hadryjańska
dr hab. Jakub Hadyński
dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska
dr hab. Aleksandra Łuczak
dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska
dr hab. Dariusz Pieńkowski
dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej
dr hab. Arkadiusz Sadowski
dr hab. Joanna WIśniewska-Paluszak

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli

dr Agnieszka Baer-Nawrocka
dr Benedykt Pepliński
dr Joanna Smoluk-Sikorska
dr Joanna Stanisławska
dr Olga Stefko

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr Dagmara Kubska-Matysiak
mgr inż. Alina Nowotarska

Przedstawiciel doktorantów

mgr Bartłomiej Bajan

Przedstawiciele studentów

Kinga Chołody
Natalia Grądecka
Monika Gwizdal
Marta Nykiel
Maja Skawińska

Przedstawiciele Związków zawodowych

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” mgr Wojciech Janik
Przedstawiciel ZNP dr Jerzy Stępień