KOMISJE WYDZIAŁOWE

KOMISJE WYDZIAŁOWE (kadencja 2016-2020)
  

KOMISJA DS. KADR NAUKOWYCH

Przewodniczący       
dr hab. Wawrzyniec Czubak

Członkowie            

dr hab. Jakub Hadyński
dr hab. Barbara Hadryjańska
dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej
dr Joanna Smoluk-Sikorska
dr Olga Stefko
mgr inż. Alina Nowotarska

KOMISJA DS. NAUKI

Przewodniczący        
dr hab. Barbara Hadryjańska

Członkowie                                                  

dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
dr hab. Aleksandra Łuczak
dr hab. Dariusz Pieńkowski
dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska
dr Joanna Stanisławska

KOMISJA DS. STUDIÓW

Przewodniczący        
dr hab. Arkadiusz Sadowski

Członkowie                                                  

dr hab. Zbigniew Gołaś
dr hab. Barbara Hadryjańska
dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska.
dr Agnieszka Baer-Nawrocka
dr Benedykt Pepliński
przedstawiciel studentów Maja Skawińska

KOMISJA DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU WYDZIAŁU

Przewodniczący       
prof. dr hab. Michał Jerzak

Członkowie

prof. dr hab. Feliks Wysocki
dr hab. Jakub Hadyński
dr hab. Eugeniusz Kośmicki
dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska
dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska
dr Elżbieta Goryńska-Goldmann
mgr Dagmara Kubska-Matusiak
przedstawiciel studentów Paweł Owczarek

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA

Przewodnicząca
prof. dr hab. Władysława Łuczka

Członkowie

prof. dr hab. Feliks Wysocki
dr hab. Zbigniew Gołaś,
dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska
dr Agnieszka Baer-Nawrocka
dr Michał Gazdecki

Przedstawiciele związków zawodowych – głos doradczy

 

dr Jerzy Stępień – przedstawiciel ZNP
mgr Wojciech Janik – przedstawiciel NSZZ ,,Solidarność”

 

KOMISJA DS. NAGRÓD REKTORSKICH ZE SFN DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Przewodniczący:
Dr hab. Zbigniew Gołaś

Członkowie:
Dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
Dr Agnieszka Kozera
dr Jerzy Stępień - przedstawiciel ZNP
mgr Wojciech Janik – przedstawiciel NSZZ ,,Solidarność”
- z wyboru dr hab. Wawrzyniec Czubak
- z wyboru dr hab. Sławomir Kalinowski
- z wyboru dr hab. Arkadiusz Sadowski
- z wyboru dr Benedykt Pepliński
- z wyboru dr Włodzimierz Kołodziejczak

KOMISJA DS. NAGRÓD REKTORSKICH ZE SFN DLA  PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Przewodniczący
dr hab. Zbigniew Gołaś, prof. nadzw. – przewodniczący

Członkowie
mgr Cezary Kozera
dr Magdalena Kozera-Kowalska- przedstawiciel ZNP
dr Anna Kołczyk- przedstawiciel NSZZ ,,Solidarność”
- z wyboru mgr inż. Alina Nowotarska
- z wyboru Monika Raczyńska
- z wyboru Anna Napierała
- z wyboru Magdalena Rodwald

ZESPÓŁ DS. PROMOCJI STUDIÓW

Przewodnicząca
dr Elżbieta Goryńska-Goldmann – przewodnicząca 

Członkowie
dr Michał Gazdecki
dr Włodzimierz Kołodziejczak
dr Magdalena Śmiglak-Krajewska
dr Agnieszka Kozera
dr Monika Wojcieszak
mgr Cezary Kozera

KOMISJA DS. PRZEWODÓW I POSTĘPOWAŃ NAUKOWYCH

Przewodnicząca
prof. dr hab. Władysława Łuczka

Członkowie

Prof. dr hab. Alfred Janc
Prof. dr hab. Michał Jerzak
prof. dr hab. Walenty Poczta
prof. dr hab. Feliks Wysocki
dr hab. Zbigniew Gołaś,
 
Sekretarz
 
dr inż. Benedykt Pepliński