JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT

Kwartalnik „Journal of Agribusiness and Rural Development”https://doaj.org/toc/1899-5772, publikuje wyniki badań poświęconych problematyce ekonomicznej i społecznej w sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach wiejskich. Czasopismo jest kontynuacją „Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu” – Seria „Ekonomia”.

Artykuły publikowane są w języku angielskim. Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne).

Aktualnie czasopismo jest indeksowane w bazach: Agro-Librex, BazEkon, AgEcon Search, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), DOAJ Directory of Open Access Journals, Google Scholar, Index Copernicus. Redakcja kwartalnika prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.

 

Scientific journal, founded by the University of Life Sciences in Poznan, https://doaj.org/toc/1899-5772, publishes original papers on the application of socioeconomic analysis to agri-food sector and rural areas. Journal is a continuation of “Annals of the Agricultural University of Poznan – Economics”.

The papers are published in English. This journal is the open access and non-profit enterprise. The published papers may be collected, read and downloaded free of charge – with Author's rights reserved. We have adopted a Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial).

This Journal is covered by: Agro-Librex, BazEkon, AgEcon Search, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), DOAJ Directory of Open Access Journals, Google Scholar, Index Copernicus. The editors of Journal of Agribusiness and Rural Development quarterly lead the policy of ghostwriting and guest authorship prevention.