PROGRAM STUDIÓW

Łączny wymiar zajęć dydaktycznych wynosi 240 h, realizowanych w trakcie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Planowany program zajęć obejmuje następujące zajęcia przedmiotowe:

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej

10

2

Technologie produkcji roślinnej w działalności rolniczej

15

2

Technologie produkcji zwierzęcej w działalności rolniczej

15

2

Ekonomika rolnictwa

5

1

Rachunkowość rolnicza

10

1

Ubezpieczenia rolnicze w systemie wsparcia publicznego UE

10

2

Odmianoznawstwo i ocena odmian

10

1

Wybrane zagadnienia kontroli fitosanitarnej

5

1

Wstęp do ubezpieczeń

10

1

Wybrane zagadnienia prawa ubezpieczeniowego

15

1

Prawne aspekty ubezpieczeń w sektorze rolnym

15

1

Rynek ubezpieczeń w sektorze rolnym

10

1

Podstawy oceny ryzyka w sektorze rolnym

15

1

Ubezpieczenia w sektorze rolnym

20

1

Ocena stanu upraw

15

2

Likwidacja szkód spowodowanych przez niekorzystne warunki pogodowe

15

2

Likwidacja szkód spowodowanych przez dziką zwierzynę

15

2

Likwidacja szkód antropogenicznych

15

2

Seminarium dyplomowe + praca końcowa

15

4

Razem

240

30