PODSTAWOWE INFORMACJE

Celem studiów podyplomowych pt. Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie, jest przekazanie słuchaczom wiedzy o ubezpieczeniach i likwidacji szkód jako finansowym instrumencie zarządzania ryzykiem w podmiotach gospodarczych, w szczególności funkcjonujących w sektorze rolnym. Studenci w trakcie studiów poznają zagadnienia rynku ubezpieczeniowego, instytucje i produkty ubezpieczeniowe, zarówno w ujęciu ekonomicznym oraz prawnym. Szczegółowo omawiane są zagadnienia dotowanych ubezpieczeń upraw polowych oraz projektowane rozwiązania ubezpieczania zwierząt gospodarskich w ramach Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 z dopłatami do składek ubezpieczenia. Natomiast w trakcie zajęć terenowych poznają praktyczne zagadnienia identyfikowania i występowania szkód w rolnictwie, ich rozpoznawania oraz sporządzania wymaganej dokumentacji – między innymi protokołu z oględzin i szacowania szkody.

Absolwenci studium podyplomowego uzyskają wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie:
- rozróżniania ubezpieczeń ze względu na rodzaj zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, w szczególności w rolnictwie, 
- interpretacji i oceny ogólnych warunków ubezpieczeń z punktu widzenia ochrony interesów podmiotu ubezpieczającego i zakładu ubezpieczeń, 
- pośrednictwa ubezpieczeniowego, 
- procedur i sposobów likwidacji szkód z punktu widzenia zakładu ubezpieczeń oraz podmiotu poszkodowanego,
- likwidacji szkód powodowanych przez różne zdarzenia, w szczególności niekorzystne warunki pogodowe, dziką zwierzynę oraz skutki działań antropogenicznych.

Ukończenie studium podyplomowego umożliwia podjęcie pracy w zakładach ubezpieczeniowych, pośrednictwie ubezpieczeniowym, firmach konsultingowych, oraz innych instytucjach publicznych i prywatnych sektora ubezpieczeniowego.