PODSTAWOWE INFORMACJE

Celem Studium jest przekazanie słuchaczom głównie nowoczesnej wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej. W trakcie studiów słuchacze realizują między innymi zajęcia w liczbie 150 godzin dydaktycznych o treściach związanych z działalnością rolniczą, nabywając w ten sposób kwalifikacje rolnicze.

Gwarantujemy znakomitą kadrę wykładowców teoretyków oraz praktyków.

Zapewniamy wszechstronne przygotowanie w zakresie nowoczesnych technologii produkcji w rolnictwie.

Słuchacze Studium będą mieć możliwość poznania pierwszych propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej [WPR] na lata 2021-2027. WPR w dalszym ciągu będzie kontynuowana, Beneficjenci muszą się jednak liczyć ze sporymi zmianami w zakresie i systemie wsparcia.

Każdy Słuchacz, ma szansę dobrze przygotować się do nadchodzących zmian!