PODSTAWOWE INFORMACJE

Celem Studium jest przekazanie słuchaczom głównie nowoczesnej wiedzy z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej. W trakcie studiów słuchacze realizują między innymi zajęcia w liczbie 150 godzin dydaktycznych o treściach związanych z działalnością rolniczą, nabywając w ten sposób kwalifikacje rolnicze.

Uzyskiwane w trakcie kształcenia kwalifikacje rolnicze [kwalifikacje zawodowe] odpowiadają standardom określonym w aktach prawnych:

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; zgodnie z wymogami ARiMR;
  2. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DZ. U. z 2012 r. poz. 109); zgodnie z wymogami KOWR;

Gwarantujemy znakomitą kadrę wykładowców teoretyków oraz praktyków.

Zapewniamy wszechstronne przygotowanie w zakresie nowoczesnych technologii produkcji w rolnictwie.

Słuchacze Studium będą mieć możliwość poznania pierwszych propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej [WPR] na lata 2021-2027. WPR w dalszym ciągu będzie kontynuowana, Beneficjenci muszą się jednak liczyć ze sporymi zmianami w zakresie i systemie wsparcia.

Każdy Słuchacz, ma szansę dobrze przygotować się do nadchodzących zmian!