mgr Wioleta Barczak

Pok. 810, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 61-846-6378
E-mail: wioleta.barczak@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7560-1749
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Wioleta_Barczak 

 • 2018-2022 – ukończenie studiów doktoranckich: nauki społeczne w dyscyplinie ekonomia i finanse, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie 
 • 2019-2020 - ukończenie studiów podyplomowych z zakresu: Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe, WSB w Poznaniu
 • 2019-2020 - ukończenie studiów podyplomowych z zakresu: Integrowana produkcja ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego 
 • 2016-2018 - uzyskanie stopnia: magister, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
 • 2013-2016 - uzyskanie stopnia: licencjat, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 
 • Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 
 • Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
 • Specjalności naukowe: Ekonomika gospodarki żywnościowej
 • Zainteresowania badawcze: uwarunkowania rozwoju agrobiznesu, funkcjonowanie mechanizmów rynkowych, analiza trendów na rynkach rolnych (zwłaszcza rynku mleka), zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej - systemy wsparcia sektora rolnego, produktywność czynników produkcji, zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, zarządzanie zasobami ludzkimi, etyka pracy, publiczne doradztwo rolnicze. 
Prowadzone przedmioty: 
 • Ekonomika gospodarki żywnościowej 
 • Rynek produktów rolno-spożywczych
 • Marketing
 • Gospodarowanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych
Wybrane publikacje: 
 • Baer-Nawrocka A., Barczak W. 2020. Production Potential of Holdings Specializing in Cow Milk Production in Macroregions of the European Union - a Typological Analysis, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t.22, z. 1, s. 11-19.
 • Barczak W. 2020. Analiza ex post zmian liczebności krów mlecznych w Polsce będących pod oceną użytkowości mlecznej prowadzonej przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w kontekście wybranych standardów Unii Europejskiej [w:] Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji alternatywnej, w tym biogazu, Warszawa 2020, Wyd. Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Warszawie, t. XXVI, s. 9-19.
Funkcje i stanowiska: 
 • Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu – od 2018 r.
 • Komisji ds. Jakości Kształcenia – od 2018 r.
 • Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów – od 2021 r.
 • Rady Programowej Kierunku Studiów Finanse i Rachunkowość – od 2023