mgr Wioleta Barczak

Pok. 817, VIII piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 61-846-6378
E-mail: wioleta.barczak@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7560-1749
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Wioleta_Barczak 

• 2019-2020 - ukończenie studiów podyplomowych z zakresu: Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
• 2016-2018 - uzyskanie stopnia: magister, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie
• 2013-2016 - uzyskania stopnia: licencjat, Uniwersytet w Poznaniu, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: Ekonomika Gospodarki Żywnościowej

Zainteresowania badawcze: funkcjonowanie mechanizmów rynkowych, rynki rolne, zmiany polityki rolnej i systemów wsparcia sektora rolnego.

Prowadzone przedmioty: 

• Ekonomika Gospodarki Żywnościowej 
• Rynek produktów Rolno-Spożywczych
• Rynek Produktów Żywnościowych
• Marketing

Wybrane publikacje: 

• Baer-Nawrocka A., Barczak W. 2020. Production Potential of Holdings Specializing in Cow Milk Production in Macroregions of the European Union - a Typological Analysis, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t.22, z. 1, s. 11-19.
• Barczak W. 2020. Analiza ex post zmian liczebności krów mlecznych w Polsce będących pod oceną użytkowości mlecznej prowadzonej przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w kontekście wybranych standardów Unii Europejskiej [w:] Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji alternatywnej, w tym biogazu, Warszawa 2020, Wyd. Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Warszawie, t. XXVI, s. 9-19.

Funkcje i stanowiska: 

• Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
• Członek Komisji ds. Jakości Ksztalcenia