dr Paulina Anioła-Mikołajczak

Dorobek naukowy mieści się w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Badania prowadzone są w ramach następujących obszarów tematycznych: społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zachowań finansowych gospodarstw domowych, zadłużenie gospodarstw domowych, oszczędności gospodarstw domowych, zastosowanie metod ilościowych w klasyfikacji zachowań finansowych gospodarstw domowych. Dorobek obejmuje kilkadziesiąt publikacji naukowych, w tym dwie monografie, a także udział w kilkunastu konferencjach zagranicznych wraz z wystąpieniami.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: finanse gospodarstw domowych, zachowania finansowe gospodarstw domowych, oszczędzanie, zadłużenie.

Prowadzone przedmioty: 

• Analiza ekonomiczna
• Analiza finansowa
• Statystyka opisowa
• Technologie informacyjne
• Strategic Marketing
• Marketing (eng)
• Consumer behavior and marketing research

Wybrane publikacje: 

Monografie:
• Anioła-Mikołajczak P., 2017. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zadłużenia gospodarstw domowych. (25 pkt), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN: 978-83-7160-873-5.
• Anioła P., Gołaś Z., 2013. Zachowania oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN: 978-83-7160-713-4.

Pozostałe publikacje naukowe:
• Anioła-Mikołajczak P., 2016. The diversification of Polish households based on credit portfolio and margin, Handel Wewnętrzny 5(364): 5-16.
• Anioła-Mikołajczak P., 2016. An application of logistic regression in identification the factors influencing the use of credit by Polish households, Handel Wewnętrzny 6(365):5-15.
• Anioła-Mikołajczak P., 2016. A classification of Polish households based on a credit portfolio and debt service ratio, Optimum, 5(83), 138-148.
• Anioła-Mikołajczak P., 2016. Over-indebtedness of households in Poland and its determinants.
• Anioła-Mikołajczak P. 2017. The impact of age on polish households financial behavior - indebtedness and over-indebtedness, Optimum nr 1 (85), s. 106-116. 
• Anioła-Mikołajczak P., 2017. Portfolio oszczędnościowe gospodarstw domowych seniorów. Handel Wewnętrzny,  nr 4 (369) tom I, s.5-23.

Projekty badawcze: 

• Grant badawczy Narodowego Centrum Naukiw ramach konkursu Preludium 3 na realizację projektu pt: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zadłużenia gospodarstw domowych - perspektywa europejska i polska (kierownik projektu), 2013 - 2015.
• Grant badawczypt. Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce. Projekt finansowany przez NBP w ramach konkursu projektów badawczych NBP przeznaczonych do realizacji w 2012 r., Instytut Ekonomiczny NBP, nr 159/2011, styczeń-czerwiec 2012.