dr Łukasz Sarniak

Pok. 616 , VI piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 61-846-6215
E-mail: lukasz.sarniak@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4079-7192
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?pli=1&authuser=1&user=VkloqzAAAAAJ

...

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe:rynek kapitałowy, bankowość, polityka pieniężna, finanse przedsiębiorstw.

Prowadzone przedmioty: 

• Bankowość inwestycyjna
• Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
• Matematyka finansowa
• Matematyka dla ekonomistów

Wybrane publikacje: 

• L Wanat, Ł Sarniak, E Mikołajczak, 2019, Initial Public Offering (IPO) as a potential source of capital for the development of the wood-based industry enterprises in Poland, Quality Production Improvement-QPI, 117-123.
• E Mikołajczak, Ł Sarniak, L Wanat, 2019, Synthetic measures as a tool for identitying the potential of the wood-based industry selected sectors, Digitalisation and Circular Economy, 245.
• L Wanat, E Mikołajczak, Ł Sarniak, 2019, A case study of the potential of the furniture industry in Poland based on its spatial diversity, Digitalisation and Circular Economy, 219.
• S Paszkowski, L Sarniak, L Wanat, 2019, Regionalne uwarunkowania budowania potencjału rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Fragmenta Agronomica 36 (4).
• L Majchrzak, Ł Sarniak, L Wanat, 2019, Uwarunkowania preferencji inwestycyjnych przedsiębiorców w Wielkopolsce, Konferencja Naukowa na temat "Produkcyjne i ekologiczne aspekty zarządzania…
• L Wanat, Ł Sarniak, K Dadek, 2019, Publish or perish? Dylematy ewaluacji polskich czasopism naukowych w dyscyplinie leśnictwo, Przegląd Leśniczy 29 (10), 24-26.L Wanat, Ł Sarniak, K Dadek, 2019, Programowanie rozwoju nauk leśnych w Polsce według nowego indeksu czasopism naukowych, Przegląd Leśniczy 29 (08), 24-26
S Paszkowski, Ł Sarniak, 2019, Differences in rural development potential across Polish regions, Journal of Agribusiness and Rural Development, 59-68
• L Wanat, L Majchrzak, Ł Sarniak, E Mikołajczak, 2018, The effect of the initial public offerings of wood-based industry and agribusiness companies in Poland - a comparative analysis, Increasing the use of wood in the global bio-economy. Proceedings of …
• S Paszkowski, Ł Sarniak, 2018, Zmiany zasobów czynników rozwoju na obszarach wiejskich w Polsce, Stosunki międzynarodowe w procesie zmian : Księga Jubileuszowa dedykowana …
• Ł Sarniak, 2018, Rozwój działalności maklerskiej w Polsce, wydanie II, Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa, ISBN 978-83-8102-123-4.
• Ł Sarniak, M Wanat, 2017, Anomalie pierwszych ofert publicznych spółek sektora drzewnego w Polsce, Przegląd Leśniczy 27 (12), 20-22.
• M Okupniak, L Wanat, E Mikołajczak, Ł Sarniak, A Dolacińska-Śróda, 2017, Selected outlier identification methods in the wood-based sector competitiveness potential research, Intercathedra, 82-88.
• Ł Sarniak, 2015, Rozwój działalności maklerskiej w Polsce, Wydanie I, Wydawnictwo: CeDeWu, Warszawa, ISBN 978-83-7556-704-5
• Ł Sarniak, 2014, The development of investment services and activities in poland in the years 2005 – 2012, Intercathedra, ISSN 1640-3622, 81-86
• Ł Rosiński, Ł Sarniak, 2012, Emisja obligacji korporacyjnych i wprowadzenie ich do obrotu na Catalyst jako alternatywna metoda pozyskania kapitału przez spółki notowane na NewConnect, NewConnect i co dalej?
• Ł Sarniak, 2012, Corporate bond issue as an alternative method to raise capital, Intercathedra, ISSN 1640-3622, 65-69.
• Ł Sarniak, 2012, Rola marketingu w procesie IPO, Studia Doktorantów/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 373-384.