dr Joanna Florek

Pok. 611, VI piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466101
E-mail: joanna.florek@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2990-3348
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=9D47-PsAAAAJ&hl=pl

Stopień doktora uzyskała na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, broniąc pracę doktorską pod tytułem „Ryzyko w działalności podmiotów sektora zbożowego”. W okresie pracy naukowej opublikowała 40 publikacji naukowych. Współautorka 6 monografii i 3 podręczników z zakresu rachunkowości. Wzięła udział w około 35 konferencjach naukowych. Była wykonawcą promotorskiego projektu badawczego finansowanego przez MNiSW. Uczestniczyła także w dwóch Programach Wieloletnich (2011-2015, 2016-2020) finansowanych przez MRiRW nt. Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach. Brała udział w dwóch stażach naukowych w ramach projektu B+R. Organizator i uczestnik Kongresów Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu. Od 2019 roku pełni funkcję Skarbnika w Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: rachunkowość, agrobiznes.

Prowadzone przedmioty: 

• Podstawy rachunkowości
• Rachunkowość finansowa
• Rachunkowość zarządcza
• Księgowość w małej firmie
• Systemy informatyczne w rachunkowości

Wybrane publikacje: 

• Czerwińska-Kayzer D., Florek J. (2020) Rachunkowość finansowa z elementami rachunkowości zarządczej, Wyd. UP Poznań.
• Jerzak M. A., Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Śmiglak-Krajewska M. (2020) Ekonomiczne determinanty rozwoju produkcji i wykorzystania rodzimych roślin białkowych na cele paszowe, Adres wydawniczy: Poznań : Wyd. UP Poznań, ISBN: 978-83-7160-970-1.
• Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Dariusz Kayzer (2020) Canonical variate analisys applied to determine factore influencing the financial situation of feed enterprises, Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2020, t. 22, z. 2, s. 21-31.
• Jerzak M. A., Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Śmiglak-Krajewska M. (2020) Rynek rodzimych roślin białkowych na cele paszowe w Polsce. Znaczenie gospodarcze, determinanty i kierunki rozwoju. Adres wydawniczy: Poznań : Wyd. UP Poznań, ISBN: ISBN 978-83-7160-980-0.
• Florek J., Czerwińska-Kayzer D. (2019) Biological benefits from growing legume crops in the context of protecting production factors. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2019, t. 21, z. 2, s. 49-58.
• Czerwinska-Kayzer D., Florek J. (2019) Determinants of financial profitability of animal feed producers.  Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. - 2019, t. 21, z. 1, s. 22-30.
• Czerwińska-Kayzer D., Florek J. (2018) Zróżnicowanie efektywności w branży produkującej pasze i karmę dla zwierząt. Przedsiębiorstwo&Finanse, Nr 4(23), ISSN 2084-1361, s. 5-15.
• Florek J., Czerwińska-Kayzer D., (2018) Uwarunkowania rozwoju rynku roślin strączkowych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA. t. 20, z. 5, ISSN 1508-3535, s. 55-61.
• Czerwińska-Kayzer D., Florek J. (2018) Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt. Rocz. Nauk. SERiA. t. 20, z. 6, ISSN 1508-3535, s. 41-48.
• Florek J., Czerwińska-Kayzer D., (2018) Korzyści biologiczne z uprawy roślin strączkowych w planowaniu rolniczej  produkcji roślinnej. Optimum. Economic Studies. NR 4 (94) 2018, ISSN 1506-7637, s. 76-85.
• Florek J., Czerwińska-Kayzer D., (2018) Financial efficiency of the industry producing fodder in comparison with other food industry sectors. Economic Science for Rural Development, 1691-3078 ; no. 49, ISBN: 978-9984-48-294-1. s. 93-101.
• Jerzak M., Śmiglak-Krajewska M., Czerwińska-Kayzer D., Florek J., (2018) The market for native protein crops as a factor in improving food security in Poland. Agrarian perspectives series, ISSN 1213-7960. s. 81-86.
• Florek J. (2017) Możliwości wykorzystania roślin strączkowych do produkcji pasz w Polsce, RN SERiA Zeszyt 4 Tom XIX, s. 40-45, Warszawa  ISSN 1508-3535.
• Florek J., Czerwińska-Kayzer D. (2017) Funkcjonowanie zaopatrzenia i zbytu w obszarze towarowej produkcji roślin strączkowych w gospodarstwach rolnych RN SERiA Zeszyt 6 Tom XIX, s. 86-91, Warszawa  ISSN 1508-3535.
• Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Śmiglak-Krajewska M. (2009) Wybrane zagadnienia rachunkowości finansowej, Wyd. UP Poznań .

Projekty badawcze: 

• Główny wykonawca projektu badawczego promotorskiego MNiSW pt. Ryzyko w działalności podmiotów sektora zbożowego realizowanego w latach 2009-2010.
• Udział w Projekcie B+R „Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet  naukowców” – szkolenie, staż naukowy - 04.2013-09.2013.
• Udział w Projekcie B+R „Staże i szkolenia drogą do komercjalizacji wiedzy” – szkolenie, staż naukowy - 09.2013-01.2014.
• Udział w Programie wieloletnim MRiRW zarejestrowanym w UP pt. Ulepszenie krajowych źródeł białka, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach, obszar 5 Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku i systemu obrotu, a także opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce w latach 2011-2015.
• Udział w Programie wieloletnim MRiRW zarejestrowanym w UP pt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” - Obszar 5  w latach 2016-2020.

Funkcje i stanowiska: 

• Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
• Skarbnik Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu