dr Izabela Kurzawa

Pok. 616, VI piętro, Collegium Maximum
Numer telefonu: 618466215
E-mail: izabela.kurzawa@up.poznan.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1446-1417
Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Izabela_Kurzawa
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=ysgvvKMAAAAJ&hl=pl

Adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Dziedzina, dyscyplina i specjalności naukowe: 

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: ekonomia i finanse.
Specjalności naukowe: zastosowanie metod ilościowych w badaniach ekonomicznych.

Prowadzone przedmioty: 

Najważniejsze przedmioty prowadzone w ostatnich 5 latach.

Wybrane publikacje: 

• I Kurzawa, A Łuczak (2018). Zastosowanie wielokryterialnej metody wektora preferencji do oceny poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2/2018., s.105-114.
• A Łuczak, I Kurzawa, F Wysocki. Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju państw Unii Europejskiej z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy porównawczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2/2018, s. 126-13.
• Łuczak A., Kurzawa I.. Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju powiatów w polsce z wykorzystaniem metod taksonomicznych. 3/2017.
• Kurzawa I., Łuczak A., Wysocki F. Zastosowanie metod taksonomicznych i ekonometrycznych w wielowymiarowej analizie poziomu życia mieszkańców powiatów w Polsce. Application of taxonomic 5/2017.
• Gołaś Z., Kurzawa I. Profitability of the food industry in Poland – an ordered logit model approach. Journal E&M Economics and Management 19 (4), , 2016, s. 73-88.
• Golaś Z., I Kurzawa I. Profitability of the food industry in Poland-an ordered logit model approach E+ M Ekonomie a Management 19 (4), 73.1.2016.
• Joanna S., Kurzawa I. „Consumption of Bread and Cereal Products in Households in Poland, According to Socio-Economic Groups” Studia i Prace WNEiZ US 3 (43), 2/2016, s. 391-401.
• Stanisławska J., Kurzawa I. Spożycie pieczywa i produktów zbożowych w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych w Polsce. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 43, 4/2016, s. 391-402.