Wpływ badań na otoczenie

Doświadczenie badawcze w zakresie oceny skutków Wspólnej Polityki Rolnej wykorzystane zostało w pracach eksperckich, prowadzonych na zlecenie instytucji publicznych oraz organizacji społecznych. Pracownicy Wydziału Ekonomicznego UPP byli autorami licznych ekspertyz i raportów technicznych, członkami zespołów ewaluacyjnych i monitorujących poszczególne programy WPR.

Pracownicy Wydziału Ekonomicznego byli członkami zespołów dokonujących ewaluacji następujących programów WPR:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2023 (Ocena śródokresowa) – dr Ewa Kiryluk-Dryjska
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Ocena ex ante) – prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Ewa Kiryluk-Dryjska, dr Wawrzyniec Czubak, dr Arkadiusz Sadowski
 • Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Ocena ex ante) - prof. dr hab. Walenty Poczta, prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska, prof. UPP dr hab.  Wawrzyniec Czubak, prof. UPP dr hab.  Arkadiusz Sadowski
 • Ewaluacja programów pomocowych ma fundamentalne znaczenie dla ich funkcjonowania i właściwego ukierunkowania wsparcia, a ocena ex-ante jest formalnym wymogiem ich akceptacji przez Komisję Europejską. 
 • Eksperci z  Wydziału Ekonomicznego są członkami zespołów oceniających i monitorujących wdrażanie poszczególnych programów Wspólnej Polityki Rolnej:
 • Zespół wspierający prace w zakresie przeglądu WPR w latach 2014-2020 i opracowania propozycji Polski dotyczących tej polityki po roku 2020 sprawie przyszłości WPR. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (prof. Dr hab. Walenty Poczta, prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak, prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski)
 • Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski)

Większość działań o charakterze eksperckim i ewaluacyjnym wykonywana była w ramach konsorcjów z instytucjami badawczymi oraz eksperckimi. Najważniejsze z nich to:

 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Ecorys sp. z o.o., Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego „Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Współautorami byli pracownicy Wydziału Ekonomicznego UPP prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Ewa Kiryluk-Dryjska, dr Wawrzyniec Czubak, dr Arkadiusz Sadowski
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  Ecorys sp. z o.o.,. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego. „Ocena ex ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027”. Współautorami byli pracownicy Wydziału Ekonomicznego UPP prof. dr hab. Walenty Poczta, prof. UPP dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska, prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak, prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski.
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Opracowanie raportu „Rola i zadania kluczowych partnerów systemu wiedzy i innowacji w rolnictwie (AKIS)”. Współautorami byli pracownicy Wydziału Ekonomicznego UPP prof. dr hab. Walenty Poczta, prof. UPP dr hab. Arkadiusz Sadowski
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Opracowanie na zlecenie Polityka Insight raportu technicznego „Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na polskie rolnictwo”.