Publikacje i ekspertyzy

Publikacje

Czerwińska-Kayzer Dorota. 2016. Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich. Roczniki Naukowe SERiA. t. 18, z. 2, s. 64-69.

Jerzak Michał A., Krysztofiak Paweł. 2016. Ekonomiczne możliwości rozwoju produkcji i rynku rodzimych roślin białkowych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA. t. 18, z. 2, s. 130-135.

Czerwińska-Kayzer Dorota. 2016. Memoriałowe i kasowe wyniki przedsiębiorstw w ocenie jego działalności na przykładzie przedsiębiorstw produkujących pasze. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nr 442. S. 83-92.

Czerwińska-Kayzer Dorota, Jerzak Michał A., Krysztofiak Paweł. 2016. Rynek rodzimych roślin strączkowych w Polsce a bezpieczeństwo kraju w zakresie białka roślinnego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 2, s. 26-36.

Jerzak Michał A., Krysztofiak Paweł. 2017. Narodowy Cel Wskaźnikowy jako czynnik rozwoju rynku rodzimego białka roślinnego. Roczniki Naukowe SERiA. t. 19, z. 3, s. 92-97.

Jerzak Michał A., Mikulski Wojciech. 2017. Znaczenie dopłat do produkcji roślin strączkowych w odbudowie rynku rodzimych surowców białkowych pochodzenia roślinnego w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2 (351), s.152-161.

Śmiglak-Krajewska Magdalena, Węgrzyńska Małgorzata. 2017. Bioróżnorodność w sprawozdaniu finansowym na przykładzie uprawy łubinu żółtego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 2 (127), s. 309-319.

Czerwińska-Kayzer Dorota. 2017. Struktura kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt w porównaniu do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 2 (127), s. 97-107.

Czerwińska-Kayzer Dorota, Bieniasz Anna. 2017. Ocena efektywności ekonomicznej branży paszowej w Polsce w latach 2010-2015. Roczniki Naukowe SERiA. t. 19, z. 1, s. 20-25.

Krysztofiak Paweł. 2017. Na pomoc strączkom, Top Agrar, wrzesień 2017.

Śmiglak-Krajewska Magdalena, Węgrzyńska Małgorzata. 2017. Korzyści biologiczne jako miernik zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do uprawy grochu polnego. Roczniki Naukowe SERiA. t. 19, z. 4, s. 213-217.

Jerzak Michał A., Śmiglak-Krajewska Magdalena, Czerwińska-Kayzer Dorota, Florek Joanna. 2018. The market for native protein crops as a factor in improving food security in Poland, Agrarian perspectives XXVII. Food Safety - Food Security: Proceedings of the 27th International Scientific Conference, September 19-20, Prague, Czech Republic.

Florek Joanna, Czerwińska-Kayzer Dorota. 2018. Uwarunkowania rozwoju rynku rodzimych roślin strączkowych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA,  t. 20 (5), s. 55-61.

Śmiglak-Krajewska Magdalena. 2018. Cultivation of legume crops in the context of sustainable agriculture.  Roczniki Naukowe SERiA,  t. 20 (6), s. 255-261.

Czerwińska-Kayzer Dorota, Florek Joanna. 2018. Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw. Roczniki Naukowe SERiA, t. 20 (6), s. 40-48.

Jerzak Michał A.  2019. Financial efficiency of breeding and trade of lupine seeds in Poland. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ., t. 21, z. 1, s. 47-54.

Jerzak Michał A., Wojciech Mikulski. 2019. Efekty finansowe hodowli łubinu na cele paszowe w świetle uzyskiwanych opłat licencyjnych i polityki interwencji państwa. Biul. IHAR., nr 285, s. 61-62.

Czerwinska-Kayzer Dorota, Joanna Florek. 2019. Determinants of financial profitability of animal feed producers. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ., t. 21, z. 1, s. 22-30.

Śmiglak-Krajewska Magdalena. 2019. Agricultural risk and its perception among protein plant farmers.  Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. t. 21, z. 3, s. 459-469.

Florek Joanna, Czerwińska-Kayzer Dorota. 2019. Biological benefits from growing legume crops in the context of protecting production factors. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ. t. 21, z. 3, s. 49-58.

Jerzak Michał, Magdalena Śmiglak-Krajewska. 2020. Globalization of the Market for Vegetable Protein Feed and Its Impact on Sustainable Agricultural Development and Food Security in EU Countries Illustrated by the Example of Poland. Sustainability 12: 888.

Jerzak Michał, Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Magdalena Śmiglak-Krajewska. 2020. Ekonomiczne determinanty rozwoju produkcji i wykorzystania rodzimych roślin białkowych na cele paszowe. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jerzak Michał, Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Magdalena Śmiglak-Krajewska. 2020. Rynek  rodzimych roślin białkowych na cele paszowe w Polsce. Znaczenie gospodarcze, determinanty i kierunki rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Czerwińska-Kayzer Dorota, Florek Joanna, Kayzer Dariusz. 2020. Canonical variate analysis applied to determinante factors influencing financial situation of feed enterprises. Ann. Pol. Assoc. Agric. Agribus. Econ., vol. XXII, no. (2). 

Święcicki Wojciech, Szukała Jerzy, Rutkowski Andrzej, Jerzak Michał, Mikulski Wojciech,  Górynowicz Barbara. 2020. The importance of grain legumes for a domestic protein security,  Polish Journal of Agronomy 2020, 42, 45–49.