Obecność w mediach

Relacja dotycząca uchwalenia podczas Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniu 15 grudnia 2020 roku dezyderatu w sprawie Ustanowienia narodowego celu wskaźnikowego, który  obligowałby  firmy  paszowe  do wykorzystywania  krajowych  źródeł  białka  przy  produkcji  pasz, w  określanej  przez  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi corocznie wysokości i służyłby stymulacji popytu.

https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/komisja-rolnictwa-za-zwiekszeniem-wykorzystania-roslin-bialkowych/

https://www.sadyogrody.pl/prawo_i_dotacje/104/komisja_rolnictwa_uchwalil...

Relacja z konferencji zorganizowanej w ramach Programu Wieloletniego "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju", która odbyła się 14.11.2018 roku w miejscowości Przytocznica - gmina Doruchów.

https://www.wodr.poznan.pl/powiaty/powiaty-k-p/zespol-doradczy-w-ostrzeszowskim/item/8834-konferencja-w-przytocznicy

Relacja z konferencji pt. „Produkcja pasz białkowych w gospodarstwie”, zorganizowanej w ramach Programu Wieloletniego "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju", która odbyła się w dniu 13.03.2018 roku w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku k/Opalenicy.

https://cdr.gov.pl/en/57-aktualnoci/cdr-informuje/2537-relacja-z-konferencji-produkcja-pasz-bialkowych-w-gospodarstwie

Relacja z konferencji pt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju", która odbyła się w dniu 14.03.2017 roku w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie.

https://www.leszno.pl/Konferencja_naukowa_w_ZSR-B.html

Wywiad z Rafałem Banasiakiem, Prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Rolno-Gospodarczych AGROPORT nt. bezpieczeństwa białkowego kraju, który ukazał się w miesięczniku "Rolnicze ABC" nr 2 (329) luty 2018.