Kontakt i współpraca

Kontakt w sprawie projektu:

prof. dr hab. Michał Jerzak
Wydział Ekonomiczny
Katedra Finansów i Rachunkowości
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań, Polska

tel +48 618466099
e-mail: michal.jerzak@up.poznan.pl