Konferencje i seminaria

Konferencje i seminaria

Organizacja konferencji i seminariów

W dniu 17 maja 2017 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zorganizowano konferencję pt. „Rodzime rośliny strączkowe jako źródło białka paszowego - problemy rynkowe, dylematy żywieniowe”. Konferencję zorganizowano przy współpracy z Izbą Zbożowo-Paszową i Polską Izbą Nasienną. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele przemysłu paszowego, przedstawiciele obrotu roślinami strączkowymi, administracji rządowej i nauki. W pierwszej części konferencji w wygłoszonych referatach zaprezentowano wyniki badań dotyczące rozwoju produkcji i rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, a także koncepcję narodowego celu wskaźnikowego białka roślinnego. Ożywiona dyskusja kończąca pierwszą część konferencji wskazała na dużą wagę problemu, a także konieczność dalszych prac badawczych i wdrożeniowych w zakresie badań i rozwoju roślin białkowych. W drugiej części przedstawiono referaty dotyczące możliwości zastosowania koncentratów wysokobiałkowych mieszanek paszowych opartych na krajowych źródłach białka roślinnego w żywieniu drobiu i trzody chlewnej. W podsumowaniu drugiej części konferencji podkreślono wysoką przydatność rodzimego białka w żywieniu drobiu i trzody chlewnej.

W dniu 24 listopada 2017 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zorganizowano seminarium konsultacyjne pt. „Uwarunkowania zwiększenia produkcji i rozwoju rynku rodzimych roślin białkowych”. W pierwszej części seminarium w wygłoszonych referatach zaprezentowano założenia metodyczne oraz wstępne wyniki badań dotyczące tworzenia modelu strategii biznesowej podmiotu kreującego rynek rodzimych roślin białkowych. W  drugiej części przedstawiono wyniki badań w zakresie budowy komercjalizacji produktów wytworzonych na bazie rodzimych roślin białkowych.

Dnia 13 listopada 2018 roku zorganizowano w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Konferencję pt: „Szanse i ograniczenia zwiększania podaży rodzimych roślin surowców białkowych na krajowym rynku paszowym”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele obrotu roślinami strączkowymi oraz przedstawiciele nauki. W pierwszej części konferencji w wygłoszonych referatach zaprezentowano wyniki badań dotyczące stanu rynku rodzimych paszowych roślin białkowych oraz przedstawiono koncepcję rozwoju rynku i podaży rodzimych paszowych surowców białkowych. W drugiej części przedstawiono aktualne możliwości dystrybucji materiału siewnego i surowców rodzimych roślin białkowych w przedsiębiorstwach przemysłu nasiennego. Ożywiona dyskusja kończąca konferencję wskazała na dużą wagę problemu, a także konieczność dalszych prac badawczych i wdrożeniowych.

Udział w konferencjach i seminariach

Udział  online w Posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas, którego Pan Prof. dr hab. M. Jerzak, wygłosił referat dotyczący podsumowania badań Obszaru 5, realizowanych w latach 2016-2020 (15.12.2020).

Udział prof. dr hab. M. Jerzaka, dr inż. D. Czerwińskiej-Kayzer, dr J. Florek, dr inż. M. Śmiglak-Krajewskiej w Webinarium pt. "Rodzime białko roślinne jako czynnik bezpieczeństwa białkowego kraju w świetle wyników badań programu wieloletniego 2016-2020", podczas, którego wygłoszono referat pt. „Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce” (12.12.2020 r.).

Udział prof. dr hab. M. Jerzaka, dr inż. D. Czerwińskiej-Kayzer, dr J. Florek, dr inż. M. Śmiglak-Krajewskiej w XXVI Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich” (3-5.09.2019 r.). Podczas konferencji wygłoszono trzy referaty:

M. Śmiglak-Krajewska „Agricultural risk and its perception among protein plant farmers”.

D. Czerwińska-Kayzer „Czynniki determinujące rentowność finansową przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt”.

J. Florek „Korzyści biologiczne z uprawy roślin bobowatych w aspekcie ochrony czynników wytwórczych”.

Uczestnictwo prof. dr hab. M. Jerzaka w Zespole ds. odbudowy suwerenności paszowej i ograniczania GMO oraz wygłoszenie referatu pt. „Słabość rynku rodzimego białka roślinnego barierą rozwoju produkcji i osiągnięcia samowystarczalności kraju w ten surowiec”, (7.05.2019 r. Warszawa).

Udział prof. dr hab. M Jerzaka w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka dla Hodowli i Nasiennictwa Roślin Uprawnych”, podczas której wygłoszono referat pt. „Efekty finansowe hodowli łubinu na cele paszowe w świetle uzyskiwanych opłat licencyjnych i polityki interwencji państwa”, (5.02-8.02.2019 r. Zakopane).

Udział prof. dr hab. M. Jerzaka w seminarium dotyczącym realizacji w 2018 roku programu wieloletniego "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju", zorganizowanego przez MRiRW w dn. 14.12.2018 r. w Brwinowie.

Udział dr inż. M. Śmiglak-Krajewskiej w seminarium dotyczącym realizacji  programu wieloletniego "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju", zorganizowanego w MRiRW, podczas którego wygłoszono referat pt. „Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce”, (14.11.2018 r. Przytoczna).

Udział dr inż. D. Czerwińskiej-Kayzer w seminarium dotyczącym realizacji  programu wieloletniego "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju", zorganizowanego w MRiRW, podczas którego wygłoszono referat pt. „Rozwój produkcji i rynku rodzimych roślin białkowych  jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju” (7.11.2018 r. Kościerzyn).

Udział dr J. Florek w seminarium dotyczącym realizacji  programu wieloletniego "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju", zorganizowanego w MRiRW, podczas którego wygłoszono referat pt. „Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce”, (10.10.2018 r. Gołańcz).

Udział prof. dr hab. M. Jerzaka w seminarium konsultacyjnym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (25.09.2018 r. Warszawa).

Udział dr inż. M. Śmiglak-Krajewskiej w International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVII, Food Safety – Food Security, Czech University of Life Sciences Prague oraz wygłoszenie referatu pt. “The market for native protein crops as a factor in improving food security in Poland”, (19-20.09.2018 r. Czechy, Praga).

Udział prof. dr hab. M. Jerzaka, dr inż. D. Czerwińskiej-Kayzer, dr J. Florek, dr inż. M. Śmiglak-Krajewskiej w XXV Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich”, SGGW w Warszawie (11-13.09.2018 r. Warszawa).

Udział dr inż. M. Śmiglak-Krajewskiej w konferencji pt. „Produkcja pasz białkowych w gospodarstwie”, zorganizowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego O/Poznań wraz z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, podczas której wygłoszono referat „Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce”. (13.03.2018 r. Sielinko).

Udział dr inż. D. Czerwińskiej-Kayzer w seminarium dotyczącym realizacji  programu wieloletniego "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju", zorganizowanego w MRiRW, podczas którego wygłoszono referat pt. „Rozwój produkcji i rynku rodzimych roślin białkowych  jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju” (12.03.2018 r. Środa Wielkopolska).

Udział prof. dr hab. M.A. Jerzaka w konferencji nt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, podczas której wygłoszono referat pt. „Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce”, (14.11.2017 r. Bartoszyce).

Udział dr J. Florek w konferencji zorganizowanej przez MODR Oddział w Płocku, UP w Poznaniu, IGR PAN w Poznaniu, INiUG PIB w Puławach nt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, podczas której wygłoszono referat pt. „Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce”, (8.11.2017 r. Płock).

Udział prof. dr hab. M.A. Jerzaka w konferencji zorganizowanej przez WODR w Poznaniu, UP w Poznaniu, IGR PAN w Poznaniu, nt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, podczas której wygłoszono referat pt. „Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce”. (24.10.2017 r. Gniezno).

Udział dr inż. D. Czerwińskiej-Kayzer, dr J. Florek i  dr inż. M. Śmiglak-Krajewskiej w konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, podczas, której wygłoszono dwa referaty pt. „Bioróżnorodność w sprawozdaniu finansowym na przykładzie uprawy łubinu żółtego”, oraz „Struktura kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt w porównaniu do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego”,  (8.04.2017 r. Konin).

Udział dr inż. M. Śmiglak-Krajewskiej w seminarium dotyczącym realizacji  programu wieloletniego "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju", zorganizowanego w MRiRW, podczas którego wygłoszono referat pt. „Rozwój produkcji i rynku rodzimych roślin białkowych  jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego kraju” (16.03.2017 r. Śrem).

Udział dr inż. D. Czerwińskiej-Kayzer w seminarium dotyczącym realizacji  programu wieloletniego "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju", zorganizowanego w MRiRW, podczas którego wygłoszono referat pt. „Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce”, (14.03.2017 r. Leszno).

Udział prof. dr hab. M.A. Jerzak w seminarium zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą Handlowców, Przetwórców i Producentów Pasz, prezentacja referatu pt. „Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce”, (17.01.2017 r. Warszawa).

Udział mgr P. Krysztofiaka w konferencji zorganizowanej przez: Lubuski ODR w Kalsku, UP w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu  pt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, podczas której wygłoszono referat pt. „Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce”, (22.03.2017 r. Kalsk).

Udział dr inż. M. Śmiglak-Krajewskiej w konferencji zorganizowanej przez WODR w Poznaniu, UP w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu  pt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, podczas której wygłoszono referat pt. „Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce”, (16.03.2017 r. Śrem).

Udział dr inż. D. Czerwińskiej-Kayzer w konferencji zorganizowanej przez Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie, WODR w Poznaniu, UP w Poznaniu, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu  pt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, podczas której wygłoszono referat pt. „Rozwój rynku rodzimych roślin strączkowych, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce”, (15.03.2017 r. Leszno).

Udział prof. dr hab. Michała Jerzaka w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Zakopanym zorganizowanej przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie nt. „Nauka dla hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych” podczas której wygłoszono referat pt. ”Znaczenie dopłat do produkcji roślin strączkowych w odbudowie rynku rodzimych surowców białkowych pochodzenia roślinnego w Polsce”, (30.01-03.02.2017 r. Zakopane).

Udział prof. dr hab. M. Jerzaka w seminarium dotyczącym realizacji  programu wieloletniego "Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju", zorganizowanego w MRiRW, podczas którego wygłoszono referat nt. Doskonalenie i rozwój systemu rynkowego obrotu surowcami rodzimych roślin białkowych poprzez komercjalizację produktów, wykreowanie modelowej stymulującej rozwój popytu na rodzime rośliny białkowe strategii biznesowej kreatora rynku, a także monitorowanie prognozowanie skutków ekonomiczno-finansowych podmiotów uczestniczących w rynku rodzimych roślin białkowych”, (5.12.2016 r. Warszawa).

Udział prof. dr hab. M. Jerzaka w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do spraw monitorowania programu zwiększania wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach, zorganizowanej w Sejmie w Warszawie, podczas którego wygłoszono referat pt. Rozwój produkcji i rynku rodzimych roślin strączkowych jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce”. (1.12.2016 r. Warszawa).

Udział mgr P. Krysztofiaka, dr inż. D. Czerwińskiej-Kayzer w Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w Białej Podlaskiej, podczas którego wygłoszono dwa referaty pt. Ekonomiczne możliwości rozwoju produkcji i rynku rodzimych roślin białkowych w Polsce” oraz „Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt gospodarskich”. (9.09.2016 r. Biała Podlaska).

Udział prof. dr hab. M. Jerzaka w konferencji zorganizowanej w MRiRW w Warszawie pt. „Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu zwierząt gospodarskich”, podczas którego wygłoszono referat pt. „Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji oraz systemu obrotu roślin strączkowych na cele paszowe, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego”, (9.06.2016 r. Warszawa).

Udział prof. dr hab. M. Jerzaka w seminarium pt. „Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu zwierząt gospodarskich”, podczas którego wygłoszono referat pt. „Rozwój produkcji i rynku rodzimych roślin strączkowych, jako czynnik bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce”, (30.05.2016 r. Opole).

Udział prof. dr hab. M. Jerzaka w seminarium w Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie w pt. „Wdrażanie systemu obrotu rodzimych roślin strączkowych”, (8.04.2016 r. Warszawa).