Obecność w mediach

Obecność w mediach

Wywiad udzielony przez prof. UPP dr hab. Benedykta Peplińskiego dnia 13.10.2020 telewizji TVP do programu Teleskop nt. skutków eksploatacji węgla brunatnego w regionie konińskim dla rolnictwa opublikowany 14.10.2020 roku w programie Teleskop o godz. 18.30  https://poznan.tvp.pl/50325932/14102020-godz1430

Wywiad dr Benedykta Peplińskiego dla dziennika Fakt nt. skutków wydobycia węgla brunatnego z kopalni odkrywkowych w zagłębiu konińskim, publikacja w artykule: Kopalnie sprowadzają na rolników biedę! https://www.fakt.pl/pieniadze/za-miastem/rolnicy-walcza-z-kopalniami-odkrywkowymi/3mcz1se#slajd-2 Fakt z 19.09.2019, str. 2-3.

briefing prasowy dr Benedykta Peplińskiego z okazji publikacji jego ekspertyzy “Skutki budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Złoczew - analiza kosztów zewnętrznych dla rolnictwa i przetwórstwa rolno - spożywczego” oraz wywiad udzielony TVP3 oddział Łódź nt. Skutków budowy odkrywki Złoczew dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego (emisja w programie „Łodzią po regionie” o godz. 18.30 https://lodz.tvp.pl/36759312/11042018-cz2). Łódź 11.04.2018.

Wywiad udzielony przez dr Benedykta Peplińskiego dnia 20.02.2017 Radiu Merkury nt. skutków budowy kopalni węgla brunatnego w rejonie Krobia-Miejska Górka dla sektora rolnego wyemitowany 20.02.2017 roku http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/nie-bedzie-kopalni-pod-gostyniem.html

Wywiad udzielony przez dr Benedykta Peplińskiego dnia 11.10.2016 dla radia Tok FM i opublikowany w ramach audycji 15.10.2016 r. Raport o kosztach zewnętrznych kopalni i elektrowni ZE PAK S.A. Komentują Jakub Gogolewski, Łukasz Adamkiewicz i dr Benedykt Pepliński. Dostęp http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Raport-o-kosztach-zewnetrznych-kopalni-i-elektrowni-ZE-PAK-S-A-Komentuja-Jakub-Gogolewski-Lukasz-Adamkiewicz-i-dr-Benedykt-Peplinski/42372

Udział dr Benedykta Peplińskiego w reportażu Telewizji Trwam: „Po stronie prawdy” nt. planowanej budowy odkrywki Ościsłowo. https://www.youtube.com/watch?v=FxTRdeAkTIg 20.07.2016, 17.00-18.00

Wywiad udzielony przez dr Benedykta Peplińskiego dnia 22.09.2015 telewizji TVP do programu Teleskop nt. skutków budowy kopalni węgla brunatnego w rejonie Krobia-Miejska Górka dla sektora rolnego opublikowany 22.09.2015 roku w programie Teleskop o godz. 18.30 http://poznan.tvp.pl/21738624/22092015-godz-1830 i powtórzony o 22.00.

Wywiad udzielony przez dr Benedykta Peplińskiego dnia 18.09.2015 do dziennika regionalnego Głos Wielkopolski nt. skutków budowy kopalni węgla brunatnego w rejonie Krobia-Miejska Górka dla sektora rolnego opublikowany 19.09.2015 roku http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/8180766,na-kopalni-zarobi-tylko-pak-straty-beda-w-ludziach-i-srodowisku-rozmowa,id,t.html

Wywiad udzielony przez dr Benedykta Peplińskiego dnia 14.09.2015 do dziennika regionalnego Głos Wielkopolski nt. skutków budowy kopalni węgla brunatnego w rejonie Krobia-Miejska Górka dla sektora rolnego opublikowany 18.09.2015 roku  http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/8039149,22-wsie-maja-zniknac-z-wielkopolski,1,id,t,sa.html

Wywiad udzielony przez dr Benedykta Peplińskiego dnia 27.01.2015 telewizji TVP do programu Teleskop nt. skutków budowy kopalni węgla brunatnego w rejonie Krobia-Miejska Górka dla sektora rolnego opublikowany 27.01.2015 roku w programie Teleskop m.in. o godz. 20,00 http://poznan.tvp.pl/18616033/27012015-godz2000

wywiad udzielony przez dr Benedykta Peplińskiego dnia 04.12.2014 dla gazety The Guardian nt. skutków ekonomicznych budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w rejonie Gostynia wykorzystanego w artykule „Polish-farmers-threaten-uprising-over-opencast-coalmine” http://www.theguardian.com/environment/2014/dec/31/polish-farmers-threat...

Wywiad udzielony przez dr Benedykta Peplińskiego dnia 19.09.2013 telewizji TVP do programu Teleskop nt. skutków budowy kopalni węgla brunatnego w rejonie Krobia-Miejska Górka dla sektora rolnego opublikowany 19.09.2013 roku w programie Teleskop o godz. 18.30 http://www.tvp.pl/poznan/informacja-i-publicystyka/teleskop/wideo/19092013-godz1830/12448695 i powtórzony o 22.00.

Wywiad udzielony przez dr Benedykta Peplińskiego dnia 11.09.2013 gazecie Panorama Leszczyńska nt. skutków budowy kopalni węgla brunatnego w rejonie Krobia-Miejska Górka dla sektora rolnego opublikowany w nr i na http://panorama.media.pl/content/view/484990/

Wywiad udzielony przez dr Benedykta Peplińskiego dnia 11.09.2013 Radiu Merkury nt. skutków budowy kopalni węgla brunatnego w rejonie Krobia-Miejska Górka dla sektora rolnego opublikowany w programie Wielkopolski Kalejdoskop w dniu 12.09.2013 i na http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/naukowcy-nie-dla-kopalni.html

Wywiad udzielony przez dr Benedykta Peplińskiego dnia 11.09.2013 Radiu Elka nt. skutków budowy kopalni węgla brunatnego w rejonie Krobia-Miejska Górka dla sektora rolnego opublikowany w dniu 11.09.2013 i na http://elka.pl/content/view/66552/80/

Konferencje i seminaria

Udział prof. UPP dr hab. Benedykta Peplińskiego w konferencji "Samorządy i NGO wobec skutków niedoboru wody oraz zmian klimatu we Wsch. Wielkopolsce i na Kujawach” i prezentacja referatu „Korzyści dla rolnictwa i gospodarki wynikające z przywrócenia właściwych stosunków wodnych i poprawy zdolności retencyjnej na gruntach rolnych w subregionie Wielkopolski Wschodniej" Koło 13.10.2020

Udział prof. UPP dr hab. Benedykta Peplińskiego w posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego ds. Zielonego Ładu dla Polski pt. „Przyszłość Bełchatowa”. Bełchatów, 04.09.2020

Udział dr Benedykta Peplińskiego w ogólnopolskiej konferencji Koalicji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” pt. Węgiel brunatny w XXI wieku - zwyczajny biznes, czy katastrofa? i prezentacja pt. Rolnictwo czy węgiel brunatny? Warszawa 27.09.2018

Udział dr Benedykta Peplińskiego w Regionalnej konferencji konsultacyjnej Polityki Surowcowej Państwa. Filar 8. Ryzyko, planowanie inwestycji i bezpieczeństwo. Poznań 20.06.2018 i prezentacja Rankingu złóż węgla brunatnego wg strat w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym.

Udział dr Benedykta Peplińskiego w II Ogólnopolskiej konferencji naukowej The International Forum on Agri-Food Logistics, 3rd AGROLOGISTYKA pt „ Logistics Facing Challenges of Food Security and Environmental Protection” i prezentacja referatu w sesji plenarnej: External costs of open-cast lignite mining (as illustrated by the case of Oczkowice reserve). Poznań 22-23.06.2017

Udział prof. dr hab. Walentego Poczty, dr hab. Wawrzyńca Czubaka, dr hab. Arkadiusza Sadowskiego i dr Benedykta Peplińskiego w zebraniu sekcji „Wieś, rolnictwo” Narodowej Rady Rozwoju pt.: Bezpieczeństwo żywnościowe, energetyczne i środowiskowe a kwestia rozwoju energetyki opartej na węglu brunatnym na przykładzie planowanej kopalni odkrywkowej na złożu Oczkowice i jej wpływu na ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na Obszarze Funkcjonalnym Wysokorozwiniętego Rolnictwa Południowo-Zachodniej Wielkopolski" i współprezentacja referatu: Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na Obszarze Funkcjonalnym Wysokorozwiniętego Rolnictwa Południowej Wielkopolski. Warszawa, 11.04.2017

Udział dr Benedykta Peplińskiego w roli eksperta w konferencji: "Konsekwencje społeczno-gospodarcze dla gmin objętych planami budowy odkrywki Ościsłowo”. Ślesin, 27.03.2017

Udział dr Benedykta Peplińskiego w konferencji: " Złoże węgla brunatnego Oczkowice - właściwe rozpoznanie hydrogeologiczne i inne uwarunkowania". Gostyń 20.02.2017

Udział dr Benedykta Peplińskiego w konferencji: "Ochrona rolniczych terenów południowo – zachodniej wielkopolski przed ich nadmiernym uprzemysłowieniem” i prezentacja referatu: Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na obszarze funkcjonalnym intensywnego rolnictwa. Rokosowo, 13.12.2016

Udział dr Benedykta Peplińskiego w konferencji: Odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego na złożu „Legnica” - zamknięta sprawa czy realne zagrożenie? i prezentacja referatu:Odkrywka węgla brunatnego a koszty zewnętrzne dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Legnica, 09.12.2016

Udział i głos w dyskusji dr Benedykta Peplińskiego w 44 Posiedzeniu Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa w dniu 2016-11-30 dotyczącej aktualnych spraw związanych z odkrywką Ościsłowo, Warszawa, 30.11.2016 http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=949FDE2ED3B8F89DC1258092004678A1

Udział dr Benedykta Peplińskiego w konferencji: Jak rozpocząć transformację energetyczną w Polsce? i prezentacja referatu: „Dlaczego obywatele, naukowcy, a także lokalny biznes protestują przeciw nowym odkrywkom węgla brunatnego? Warszawa, Sejm RP, 20.09.2016

Udział dr Benedykta Peplińskiego w Konferencji pt. „Złoże Oczkowice - rozpoznanie i diagnoza skutków eksploatacji odkrywkowej – scenariusz grozy dla południowo-zachodniej Wielkopolski" i prezentacja wykładu pt. Potencjał rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego południowo-zachodniej Wielkopolski oraz skutki ekonomiczne ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Oczkowice. Rokosowo 25.02.2016

Udział dr Benedykta Peplińskiego w IV Krajowej Konferencji Ekologicznej pt. Przyszłość odkrywek Węgla Brunatnego w Wielkopolsce, tak czy nie? i prezentacja wykładu pt. Potencjał rolnictwa południowej wielkopolski oraz skutki ekonomiczne ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Oczkowice „Przyjezierze 25-26.02.2016

Wykład dr Benedykta Peplińskiego pt. „Potencjał rolnictwa południowej wielkopolski oraz skutki ekonomiczne ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Oczkowice” w ramach seminarium naukowego Instytutu Biologii i Środowiska UAM W Poznaniu poświęconego zagrożeniom wynikającym z eksploatacji węgla brunatnego w Wielkopolsce południowej. Poznań 6.11.2015

Udział dr Benedykta Peplińskiego w Seminarium: Korzyści i straty związane z ewentualnym rozpoczęciem eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego złoża „Oczkowice”.. Urząd Marszałkowski Poznań 07.09.2015

Udział dr Benedykta Peplińskiego w konferencji: Węgiel brunatny w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Rozpoznanie i diagnoza skutków eksploatacji odkrywkowej. UAM Poznań 30.01.2015

Udział dr Benedykta Peplińskiego w konferencji: Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego w rejonie Gostynia Skutki ekonomiczne – próba prognozy. prezentacja referatu: Skutki ekonomiczne uruchomienia kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Poniec-Krobia-Oczkowice Gostyń 8.11.2014

Udział dr Benedykta Peplińskiego w konferencji naukowej” pt. „Rozwój Wielkopolski Rolnictwo i Energetyka” i prezentacja referatu pt.: Potencjał rolnictwa w powiatach rawickim i gostyńskim” PWSZ im J.A. Komeńskiego, Leszno, 11.09.2013.