Nasza misja

Wydział Ekonomiczny, już od początku jego powołania w strukturze Uniwersytetu Przyrodniczego podejmuje wielokierunkowe badania, które są istotne z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia. Jednym z takich tematów jest problem kosztów zewnętrznych ponoszonych przez rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy w skutek działalności odkrywkowych kopalni węgla brunatnego. Propozycje eksploatacji nowych odkrywek i uruchomienia nowych zagłębi węgla brunatnego, w tym w południowo-zachodniej Wielkopolsce wzbudziły spory niepokój lokalnych społeczności. Konieczność przeprowadzenia holistycznej analizy opłacalności polegającej na uruchomieniu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego zrodziła potrzebę m.in. oszacowania kosztów zewnętrznych takiego przedsięwzięcia. Jako jedni z pierwszych na świecie podjęliśmy się analizy potencjalnych kosztów zewnętrznych dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, które powstają w związku z pojawiającym się lejem depresji. Lej depresji jest nieodłącznym elementem każdej odkrywkowej kopalni, gdyż przed i w trakcie eksploatacji złoża konieczne jest jego osuszenie. W przypadku kopalni węgla brunatnego koszty zewnętrzne są szczególnie duże z racji zasięgu występującego osuszenia, który może mieć zasięg kilkudziesięciu kilometrów od skraju odkrywki oraz trwającego kilkadziesiąt lat najpierw procesu osuszania złoża, a następnie odbudowywania podziemnych i podskórnych stosunków wodnych po zakończeniu eksploatacji.