STRATEGIA INWESTYCYJNA FIRM

Zmiany w polityce inwestycyjnej firm energetycznych w zakresie uruchamiania nowych złóż węgla brunatnego dobitnie potwierdza 5 dokumentów:

- "Raport finansowy PGE za 2016 rok" na str. 46  wskazuje, że złoża Złoczew i Gubin są dla firmy perspektywiczne i że w przypadku obydwu złóż trwa proces uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Zatwierdzenie tej decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz uzyskanie koncesji w przypadku złoża Złoczew miało nastąpić wg planów do października 2017 roku, a dla złoża Gubin do grudniu 2018 roku,

- decyzja o rezygnacji z planów uruchomienia odkrywki Złoczew oraz o wyłączaniu bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów z 08.06.2021 r. została potwierdzona przez Prezesa PGE w komunikacie prasowym na stronach PGE (https://www.gkpge.pl/Biuro-Prasowe/komunikaty-prasowe/korporacyjne/grupa-pge-sprawiedliwa-transformacja-regionu-belchatowskiego-staje-sie-faktem) oraz w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 613/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2021 r. "Terytorialny plan sprawiedliwej transformacji województwa łódzkiego". Rezygnację z planów uruchomienia wydobycia ze złoża Złoczew potwierdza także decyzja PGE o nie odwoływaniu się od decyzji Generalnej Dyrekcję Ochrony Środowiska, która 21 września 2021 r. uchyliła pozytywną decyzję środowiskową dla złoża Złoczew. Natomiast w przypadku złoża Gubin PGE po złożeniu wniosku o wydanie środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji nie dokończyło procedury, co skutkowało umorzeniem w sierpniu 2019 roku postępowania w tej sprawie.

- "Raport finansowy ZE PAK za I kwartał 2017 r." na stronie 94 wskazuje na trwający proces rozpoznania złoża Oczkowice, a na stronie 101, 102 i 104 dokumentu PDF przedstawiono informacje o trwających przygotowaniach do eksploatacji złoża Ościsłowo.

- "Raport bieżący nr 59/2020" firmy ZE PAK z 12.02.2020 informuje o rezygnacji z działań zmierzających do wydobycia węgla brunatnego ze złóż: Piaski, Dęby Szlacheckie i Ościsłowo. Znalazło to także odzwierciedlenie w "Raporcie finansowym ZE PAK za 2020 r.", gdzie na stronie 16 potwierdzono informację o rezygnacji z inwestycji w te złoża oraz podano harmonogram wyłączania z eksploatacji bloków węglowych w elektrowniach ZE PAK.