Publikacje i ekspertyzy

Publikacje

Pepliński B. (2023): External costs of agriculture associated with further open pit lignite mining from the Bełchatów deposit Energies 16, 4602. https://doi.org/10.3390/en16124602

Pepliński B. (2021): External costs for agriculture from lignite extraction from the Złoczew deposit Energies 14(9), 2660. https://doi.org/10.3390/en14092660

Pepliński B., Czubak W. (2021): The influence of opencast lignite mining dehydration on plant production - a methodological study. Energies 14(7), 1917. https://doi.org/10.3390/en14071917

Pepliński B. (2019): Rolnictwo Południowo-Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego województwa wielkopolskiego jako przykład zrównoważonego rozwoju wysokointensywnego rolnictwa [w:] Poczta W., Rowiński J. (red): Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej. Wyd. CeDeWu, Warszawa, 217-245, ISBN 978-83-8102-311-5.

Pepliński B. (2018): External costs of opencast brown coal mining in agriculture and agri-food industry (on the example of Wielkopolska). CEEJ 5, 1, 154-171 https://content.sciendo.com/view/journals/ceej/5/52/article-p154.xml?language=en

Pepliński, B. (2018): External costs of open-cast lignite mining for the agri-food industry (as illustrated by the example of the Oczkowice mine). J. Agribus. Rural Dev., 2(48), 213–223. http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/19

Poczta W., Pepliński B., Sadowski A., Czubak W. (2017): Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na Południowo-Zachodni Obszar Funkcjonalny województwa wielkopolskiego, wyd. UP w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-884-1 https://www.researchgate.net/publication/322897931_Wplyw_planowanej_kopalni_Oczkowice_na_ekonomiczny_produkcyjny_i_spoleczny_potencjal_rolnictwa_i_jego_otoczenia_na_Poludniowo-Zachodni_Obszar_Funkcjonalny_wojewodztwa_wielkopolskiego

Ekspertyzy

Benedykt Pepliński: Żywność czy węgiel. Wpływ kopalń na sektor rolno-spożywczy w regionie Bełchatowa. Ekspertyza na rzecz Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, ul Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, sierpień 2019

Benedykt Pepliński: Skutki budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Złoczew - analiza kosztów zewnętrznych dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Ekspertyza na rzecz Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, ul Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa, lipiec 2019

Benedykt Pepliński: Skutki budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Gubin - analiza kosztów zewnętrznych dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Ekspertyza na rzecz Fundacji  „Rozwój  Tak - Odkrywki Nie, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica, styczeń 2017.

Benedykt Pepliński: Skutki budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Złoczew - analiza kosztów zewnętrznych dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Ekspertyza na rzecz Fundacji  „Rozwój  Tak - Odkrywki Nie, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica, grudzień 2016.

Benedykt Pepliński: Skutki ekonomiczne ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Dęby Szlacheckie - analiza kosztów dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Ekspertyza na rzecz Fundacji  „Rozwój  Tak - Odkrywki Nie”, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica, maj 2016.

Benedykt Pepliński: Skutki ekonomiczne dalszej eksploatacji w czynnych odkrywkach węgla brunatnego w zagłębiu konińskim - analiza kosztów dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Ekspertyza na rzecz Fundacji  „Rozwój  Tak - Odkrywki Nie”, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica, maj 2016.

Benedykt Pepliński: Skutki budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Oczkowice - analiza kosztów dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Ekspertyza na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Dom”, Niepart 3, 63-840 Krobia, luty 2016

Benedykt Pepliński: Skutki budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Ościsłowo - analiza kosztów dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Ekspertyza na rzecz Stowarzyszenia Eko-Przyjezierze, Gaj 31, 88 - 324 Jeziora Wielkie, kwiecień 2016.

Walenty Poczta, Benedykt Pepliński, Natalia Bartkowiak: Opracowanie ekspertyzy naukowej pt.: Wpływ budowy kopalni odkrywkowej na sytuację produkcyjno-ekonomiczną rolnictwa i strukturę społeczno-kulturową obszaru odkrywki. Ekspertyza na rzecz Stowarzyszenia „Nasz Dom”, Niepart 3, 63-840 Krobia, styczeń 2014