PODZIĘKOWANIA

Podziękowania od organizacji i stowarzyszeń za wniesiony wkład w doprowadzenie do rezygnacji z planów budowy odkrywek węgla brunatnego w Polsce otrzymane od: Stowarzyszenie Przedsiębiorczość dla Ekologii, Greenpeace; Fundacji “RT-ON” oraz ruchu obywatelskiego Ogólnopolska Koalicja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, w których wskazano, że badania prowadzone m.in. przez prof. Peplińskiego w zakresie oddziaływania odkrywek na rolnictwo były niezwykle cenne i wydatnie przyczyniły się m.in. do odmowy wydania decyzji środowiskowych przez RDOŚ w Poznaniu i Łodzi oraz definitywnego zaniechania eksploatacji złóż węgla brunatnego Oczkowice, Ościsłowo i Złoczew przez ZE PAK i PGE.