Odwołania do badań

Do artykułów naukowych i ekspertyz dotyczących kosztów ponoszonych przez rolnictwo wskutek odkrywkowego pozyskania węgla brunatnego odnoszono się w ramach: debaty o polityce energetycznej państwa, w czasie posiedzeń komisji sejmowych, w dokumentach samorządów zajmujących stanowisko w kwestii odkrywkowych kopalni węgla brunatnego na ich terenie i in. Była to m.in:

- Opinia o projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, wersja 1.2 z 23.11.2018 r., którą opracował dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na Rzecz Ekorozwoju (str. 12 i 13 Opinii),

- przywołanie przez Pana Józefa Drzazgowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Ekologicznego EKO Przyjezierze, wyników ekspertyzy dotyczącej potencjalnych kosztów ponoszonych przez rolnictwo w przypadku, gdyby uruchomiono odkrywkę na złożu Ościsłowo (pełny zapis z posiedzenia Komisji Rolnictwa z 27.04.2016 r. str. 27),

- przywołanie przez Pana Józefa Drzazgowskiego, Prezesa Stowarzyszenia Ekologicznego EKO Przyjezierze, wyników ekspertyzy dotyczącej potencjalnych kosztów ponoszonych przez rolnictwo w przypadku uruchomienia odkrywki na złożu Ościsłowo (pełny zapis z posiedzenia Komisji Energii i Skarbu Państwa 08.11.2017 str. 12),

- odwołanie do wyników badań opublikowanych w monografii pt. "Wpływ planowanej kopalni Oczkowice na ekonomiczny, produkcyjny i społeczny potencjał rolnictwa i jego otoczenia na Południowo – Zachodni Obszar Funkcjonalny województwa wielkopolskiego” w uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia stanowiska o udzielenie poparcia dla negatywnego stanowiska samorządów lokalnych południowo-zachodniej Wielkopolski w sprawie budowy nowego zagłębia górniczo-energetycznego na terenie gminy Krobia i gminy Miejska Górka (str. 3),

Pozostałe odniesienia:

- Pepliński B. 2020, Korzyści dla rolnictwa i gospodarki wynikające z przywrócenia właściwych stosunków wodnych i poprawy zdolności retencyjnej na gruntach rolnych w subregionie Wielkopolski Wschodniej, zacytowane w: Fundacja WWF Polska (2021): M. Hetmański, D. Kiewra, D. Iwanowski, P. Czyżak. Sprawiedliwa transformacja w Wielkopolsce Wschodniej – diagnoza i wytyczne.

- Pepliński, B. (2020): Żywność czy węgiel. Wpływ kopalń na sektor rolno-spożywczy w regionie Bełchatowa, zacytowane w: Ruszkowski P. (2021): Bełchatów 2030: alternatywne scenariusze transformacji. Energetyka – Społeczeństwo – Polityka 1/2021 (9)

- Pepliński B. (2019): Skutki budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożach Bełchatów, Szczerców i Złoczew - analiza kosztów zewnętrznych dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Poznań, sierpień 2019, zacytowane w: Kassenberg A. (2020): Qualitative and Network Analysis Poland [in]: Climate Innovators Mapping in Central and Eastern Europe - Ashoka CEE and Climate-KIC, 175-200

- Pepliński B. (2018): Skutki budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na złożu Złoczew. Ekspertyza. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, zacytowane w Cieślik S. (2020): Funkcjonalność stacji elektroenergetycznych w dystrybucji energii elektrycznej w nowym polskim systemie elektroenergetycznym przy braku paliw kopalnych. Wiadomości Elektrotechniczne, z. 4, 3-10. DOI.10.15199/74.2020.4.1.oraz w Kubicka J. (2018):  Human Capital of The Polish Mining and Energy Sector. Analysis of the current situation, market trends and development perspective. EKO-UNIA. November 2018.

- Pepliński B. (2016): Skutki ekonomiczne dalszej eksploatacji w czynnych odkrywkach węgla brunatnego w zagłębiu konińskim – analiza kosztów dla rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Poznań, zacytowana w: Fundacja WWF Polska (2021): M. Hetmański, D. Kiewra, D. Iwanowski, P. Czyżak. Sprawiedliwa transformacja w Wielkopolsce Wschodniej – diagnoza i wytyczne; Kassenberg A. (2020): Qualitative and Network Analysis Poland [in]: Climate Innovators Mapping in Central and Eastern Europe - Ashoka CEE and Climate-KIC, 175-200; Chandler W., Hilde E., Kassenberg A. (2018): Moving Poland Beyond Coal: Assessment of Potential and Strategy. Sierra Club. Annapolis, Maryland USA. Siedlecka U., Śniegocki, Wetmańska Z. (2017): Ukryty rachunek za węgiel 2017 Wsparcie górnictwa i energetyki węglowej w Polsce – wczoraj, dziś i jutro. WiseEuropa, Warszawa; Kassenberg A. (2020): Zmiana klimatu a nowy paradygmat rozwoju energetyki w Polsce, czyi jej transformacja, [w] Olechnicka A., Herbst M. Równość czy efektywność rozwoju, 344-355.

-