Kontakt i współpraca

Prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński - autor lub współautor publikacji i ekspertyz z zakresu szacowania kosztów zewnętrznych dla rolnictwa dla działających lub planowanych odkrywek węgla brunatnego w Polsce. Zagadnieniem tym interesuje się od 2013 roku. W związku z brakiem podobnych badań opracował i nadal udoskonala unikalną metodykę szacowania kosztów zewnętrznych w rolnictwie powstających w skutek odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego w Polsce. Ponadto jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z regionalnymi uwarunkowaniami prowadzenia produkcji rolnej oraz ekonomika produkcji zwierzęcej i roślinnej ze szczególnym uwzględnieniem sektora produkcji trzody chlewnej. Jest autorem lub współautorem 112 publikacji naukowych, w tym 1 monografii, 3 podręczników. Ponadto opublikował ponad 40 artykułów popularno-naukowych głównie z zakresu ekonomiki rolnictwa.

prof. UPP dr hab. Benedykt Pepliński
W
ydział Ekonomiczny
Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań, Polska
tel +48 61 848 71 09
e-mail: benedykt.peplinski@up.poznan.pl