PRZEDMIOTY PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY NAUK SPOŁECZNYCH I PEDAGOGIKI

NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM

• Dialog i negocjacje w finansach
• Ekonomia i finansowanie ochrony środowiska
• Ekonomia ochrony środowiska
• Ekonomia zrównoważonego rozwoju
• Etyka biznesu
• Pedagogika z elementami etyki
• Polityka społeczna
• Psychologia i sztuka negocjacji w biznesie
• Socjologia wsi i rolnictwa
• Wprowadzenie do psychologii
• Współczesna myśl polityczna i społeczna

• Distributive justice and sustainable development
• Economics of environmental protection
• Pedagogy with elements of ethics
• Psychology and negotiation in business
• Renewable energy for sustainable rural development

NA POZOSTAŁYCH WYDZIAŁACH

• Etyka z bioetyką
• Etyka zawodu projektanta
• Pedagogika społeczna
• Psychologia
• Socjologia miasta i wsi
• Społeczne i kulturowe uwarunkowania w gospodarce przestrzennej
• Technologia pracy umysłowej
• Wprowadzenie do filozofii
• Wprowadzenie do psychologii