PRZEDMIOTY PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

Na Wydziale Ekonomicznym

 • Analiza finansowa,
 • Analiza portfela inwestycyjnego,
 • Bankowość,
 • Bankowość inwestycyjna (przedmiot do wyboru)
 • Bankowość spółdzielcza (przedmiot do wyboru)
 • Capital and financial market,
 • Cost accounting in agribusiness,        
 • Demografia,
 • Econometrics and economic process forecasting,
 • Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych,
 • Ekonometria,
 • Ekonometria finansowa (przedmiot do wyboru),
 • Finanse przedsiębiorstwa,
 • Finanse,
 • Finanse gospodarstw rolnych (przedmiot do wyboru),
 • Finanse publiczne,
 • Finanse publiczne i rynki finansowe,
 • Finansowanie samorządu terytorialnego (przedmiot do wyboru),
 • International capital and financial market 
 • Konsumpcja – aspekty społ. i ekonomiczne (przedmiot do wyboru),
 • Księgowość małej firmy (przedmiot do wyboru),
 • Management accounting in agribusiness,
 • Matematyka dla ekonomistów,
 • Matematyka finansowa,
 • Metody ilościowe w finansach,
 • Metody ilościowe w programowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości (przedmiot do wyboru),
 • Międzynarodowy rynek kapitałowy i finansowy
 • Podstawy matematyki w naukach społecznych,
 • Podstawy finansów
 • Podstawy rachunkowości,
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych (przedmiot do wyboru),
 • Rachunkowość,
 • Rachunkowość budżetowa (przedmiot do wyboru),
 • Rachunkowość finansowa,
 • Rachunkowość instytucji finansowych (przedmiot do wyboru)
 • Rachunkowość zarządcza,
 • Rachunkowość zarządcza w gospodarce żywnościowej,
 • Risk management (przedmiot do wyboru),
 • Rynek kapitałowy i finansowy,
 • Rynki finansowe,
 • Seminarium,
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Statistical inference,
 • Statystyka,
 • Statystyka stosowana
 • Statystyka opisowa,
 • Statystyka społeczna,
 • Systemy informatyczne w rachunkowości (przedmiot do wyboru),
 • Technologie informacyjne,
 • Quantitative methods in economics,
 • Wnioskowanie statystyczne,
 • Współczesna konsumpcja - nowe zjawiska i tendencje (przedmiot do wyboru),
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
 • Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw agrobiznesu
 • Zastosowanie matematyki w badaniach ekonomicznych,
 • Zamówienia publiczne dla przedsiębiorstw agrobiznesu (przedmiot do wyboru).
   

Na pozostałych Wydziałach

 • Ekonometria przestrzenna (Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej),
 • Księgowość małej firmy (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii),
 • Podstawy finansów i rachunkowości (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu),
 • Rachunkowość i finansowanie gospodarstw (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii).