PRZEDMIOTY PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM

 

Analiza ekonomiczna,
Analiza finansowa jednostek samorządu terytorialnego (przedmiot do wyboru),
Analiza finansowa banków (przedmiot do wyboru),
Analiza finansowa,
Analiza portfela inwestycyjnego,
Bankowość,
Capital and financial market,
Cost accounting,        
Demografia,
Econometrics and economic process forecasting,,
Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych,
Ekonometria,
Ekonometria finansowa (przedmiot do wyboru),
Finanse przedsiębiorstwa,
Finanse,
Finanse przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (przedmiot do wyboru),
Finanse gospodarstw rolnych (przedmiot do wyboru),
Finanse publiczne,
Finanse publiczne i rynki finansowe,
Finansowanie samorządu terytorialnego (przedmiot do wyboru),
Konsumpcja-aspekty społ. i ekonomiczne (przedmiot do wyboru),
Księgowość małej firmy (przedmiot do wyboru),
Management accounting in agribusiness,
Matematyka dla ekonomistów,
Matematyka finansowa,
Metody ilościowe w finansach,
Metody ilościowe w programowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego,
Międzynarodowe standardy rachunkowości (przedmiot do wyboru),
Nauka o pieniądzu (przedmiot do wyboru),
Podstawy matematyki w naukach społecznych,
Podstawy rachunkowości,
Prognozowanie procesów ekonomicznych (przedmiot do wyboru),
Rachunkowość,
Rachunkowość budżetowa (przedmiot do wyboru),
Rachunkowość finansowa,
Rachunkowość zarządcza,
Rachunkowość zarządcza w gospodarce żywnościowej,
Risk management (przedmiot do wyboru),
Rynek kapitałowy i finansowy,
Rynki finansowe,
Seminarium,
Statistical inference,
Statystyka,
Statystyka dla ekonomistów,
Statystyka opisowa,
Statystyka społeczna,
Systemy informatyczne w rachunkowości (przedmiot do wyboru),
Technologie informacyjne,
Quantitative methods in economics,
Wnioskowanie statystyczne,
Współczesna konsumpcja - nowe zjawiska i tendencje (przedmiot do wyboru),
Współczesne systemy pieniężne (przedmiot do wyboru),
Zarządzanie płynnością finansową,
Zastosowanie matematyki w badaniach ekonomicznych,
Zamówienia publiczne dla przedsiębiorstw agrobiznesu (przedmiot do wyboru),
Źródła informacji i metodyka badania konsumpcji (przedmiot do wyboru).

NA POZOSTAŁYCH WYDZIAŁACH

Ekonometria przestrzenna (Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej),
Księgowość małej firmy (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii),
Podstawy finansów i rachunkowości (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu),
Rachunkowość i finansowanie gospodarstw (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii).