PRZEDMIOTY PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM

• Analiza ekonomiczna,
• Analiza finansowa jednostek samorządu terytorialnego (przedmiot do wyboru),
• Analiza finansowa banków (przedmiot do wyboru),
• Analiza finansowa,
• Analiza portfela inwestycyjnego,
• Bankowość,
• Capital and financial market,
• Cost accounting,        
• Demografia,
• Econometrics and economic process forecasting,,
• Ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych,
• Ekonometria,
• Ekonometria finansowa (przedmiot do wyboru),
• Finanse przedsiębiorstwa,
• Finanse,
• Finanse przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (przedmiot do wyboru),
• Finanse gospodarstw rolnych (przedmiot do wyboru),
• Finanse publiczne,
• Finanse publiczne i rynki finansowe,
• Finansowanie samorządu terytorialnego (przedmiot do wyboru),
• Konsumpcja-aspekty społ. i ekonomiczne (przedmiot do wyboru),
• Księgowość małej firmy (przedmiot do wyboru),
• Management accounting in agribusiness,
• Matematyka dla ekonomistów,
• Matematyka finansowa,
• Metody ilościowe w finansach,
• Metody ilościowe w programowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego,
• Międzynarodowe standardy rachunkowości (przedmiot do wyboru),
• Nauka o pieniądzu (przedmiot do wyboru),
• Podstawy matematyki w naukach społecznych,
• Podstawy rachunkowości,
• Prognozowanie procesów ekonomicznych (przedmiot do wyboru),
• Rachunkowość,
• Rachunkowość budżetowa (przedmiot do wyboru),
• Rachunkowość finansowa,
• Rachunkowość zarządcza,
• Rachunkowość zarządcza w gospodarce żywnościowej,
• Risk management (przedmiot do wyboru),
• Rynek kapitałowy i finansowy,
• Rynki finansowe,
• Seminarium,
• Statistical inference,
• Statystyka,
• Statystyka dla ekonomistów,
• Statystyka opisowa,
• Statystyka społeczna,
• Systemy informatyczne w rachunkowości (przedmiot do wyboru),
• Technologie informacyjne,
• Quantitative methods in economics,
• Wnioskowanie statystyczne,
• Współczesna konsumpcja - nowe zjawiska i tendencje (przedmiot do wyboru),
• Współczesne systemy pieniężne (przedmiot do wyboru),
• Zarządzanie płynnością finansową,
• Zastosowanie matematyki w badaniach ekonomicznych,
• Zamówienia publiczne dla przedsiębiorstw agrobiznesu (przedmiot do wyboru),
• Źródła informacji i metodyka badania konsumpcji (przedmiot do wyboru).

NA POZOSTAŁYCH WYDZIAŁACH

• Ekonometria przestrzenna (Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej),
• Księgowość małej firmy (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii),
• Podstawy finansów i rachunkowości (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu),
• Rachunkowość i finansowanie gospodarstw (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii).