Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

Na Wydziale Ekonomicznym

 • Agribusiness in national economy
 • Agri-food policy
 • Agrobiznes w gospodarce narodowej
 • Analiza finansowa jednostek samorządu terytorialnego
 • Analiza marketingowa produktów finansowych
 • Badania marketingowe
 • Bezpieczeństwo żywnościowe
 • Bioekonomia
 • Biznes międzynarodowy
 • E-biznes
 • Ekonomia behawioralna i eksperymentalna
 • Ekonomia integracji europejskiej
 • Ekonomia międzynarodowa
 • Ekonomia obszarów wiejskich
 • Ekonomia rozwoju
 • Economics of agri-food sector
 • Economics of consumption
 • Economic problems in English (basics)
 • Economic problems in English (advanced)
 • Ekonomika gospodarki żywnościowej
 • Ekonomika konsumpcji
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
 • Ekonomika i organizacja usług w agrobiznesie
 • EU funds for enterprises
 • Ewaluacja pomocy publicznej
 • Fair division in global economy
 • Financing an settlement of international transactions
 • Finanse behawioralne
 • Finanse międzynarodowe
 • Finanse UE
 • Finansowanie projektów gospodarczych w agrobiznesie
 • Fundusze UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich
 • Fundusze pożyczkowe na rozwój podmiotów gospodarczych
 • Geografia ekonomiczna
 • Geografia polityczna
 • Geografia rolnictwa
 • Global agri-food markets, trade and policy analysis
 • Global food economics
 • Globalisation and regionalization in the world economy
 • Gospodarka regionalna
 • Insurance in foreign trade
 • International economics
 • International institutions and organizations
 • International marketing of agri- food products
 • Introduction to economic policy and trade
 • Introduction to marketing (agribusiness perspective)
 • Introduction to marketing in agribusiness
 • Introduction to political economy and economic policy
 • Korporacje finansowe
 • Marketing usług finansowych
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Podstawy handlu zagranicznego
 • Polityka gospodarcza
 • Polityka pieniężna
 • Polityka rolno-żywnościowa
 • Polityka spójności Unii Europejskiej
 • Programowanie rozwoju regionalnego
 • Promocja miast i regionów
 • Public choice in open economy
 • Rachunkowość rolnicza we WPR UE
 • Role of trade fairs and exhibitions in international relations
 • Rynek produktów rolnych i spożywczych
 • Rynek produktów żywnościowych
 • Światowa gospodarka żywnościowa
 • Teoria wyboru publicznego
 • Trade policy analysis and forecasting
 • Tworzenie i prowadzenie małej firmy
 • Ubezpieczenia
 • Ubezpieczenia w gospodarce żywnościowej
 • Ubezpieczenia w rolnictwie
 • Unia gospodarcza i walutowa w teorii i praktyce UE
 • World economy and agriculture
 • Wspólna Polityka Rolna UE
 • Zarządzanie marketingowe w instytucjach finansowych

Na pozostałych Wydziałach

 • Ekonomia środowiska i bioekonomia (WIŚiGP)
 • Ekonomika miast i regionów (WIŚiGP)
 • Finanse lokalne (Analiza finansowa gmin lub Zarządzanie finansami lokalnymi) (WIŚiGP)
 • Fundusze unijne dla rolnictwa i obszarów wiejskich (WLD, WMWiNoZ)
 • Fundusze UE dla turystyki (WMWiNoZ)
 • Geografia ekonomiczna (WIŚiGP)
 • Geografia rolnictwa (WIŚiGP)
 • Polityka regionalna Polski i UE (WIŚiGP)
 • Pozyskiwanie środków UE na rozwój gmin (WIŚiGP)
 • Przestrzenne zróżnicowanie rolnictwa (WIŚiGP)
 • Strategia rozwoju gminy (WIŚiGP)
 • Tworzenie i prowadzenie małej firmy (WNZ, WIŚiGP, WRO, WOiAK, WLD)
 • Współczesny konsument żywności (WNZ)
 • Zagospodarowanie turystyczne gminy (WIŚiGP)
 • Marketing i organizacja imprez jeździeckich (WMWiNoZ)
 • Rynki produktów rolno-spożywczych (WNoŻiŻ)
 • Podstawy oceny kosztów jakości  (WNoŻiŻ)
 • Opracowanie koncepcji rynkowej nowego produktu (WNoŻiŻ)