Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

Na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

Agribusiness in national economy
Agrobiznes w  gospodarce narodowej
Badania marketingowe
Basics of foreign trade
E-biznes
Ekonomia integracji europejskiej
Ekonomia międzynarodowa
Ekonomia obszarów wiejskich
Ekonomika gospodarki żywnościowej
Ekonomika konsumpcji
Ekonomika i finansowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Ekonomika i organizacja usług doradczych w agrobiznesie
Europejski rynek produktów regionalnych
Ewaluacja programów i projektów unijnych
Finanse publiczne
Finansowanie i rozliczenia transakcji międzynarodowych
Finansowanie projektów gospodarczych
Fundusze UE dla obszarów wiejskich
Funkcje miast
Geografia ekonomiczna
Geografia polityczna
Gospodarka regionalna
Instytucje europejskie
International economics
Introduction to political economy and economic policy
Marketing usług finansowych
Matematyka w ubezpieczeniach
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Obrót towarowy
Organizacja i finansowanie rynków hurtowych produktów rolno-żywnościowych
Podstawy handlu zagranicznego
Podstawy polityki gospodarczej
Polityka fiskalna w rozwoju społeczno-gospodarczym
Polityka gospodarcza
Polityka pieniężna
Polityka rolno-żywnościowa
Pozyskiwanie środków UE na cele PS
Promocja miast i regionów
Public choice
Rynek produktów żywnościowych
Światowa gospodarka żywnościowa
Teoria wyboru publicznego
Tworzenie i prowadzenie zakładów gastronomicznych
Tworzenie i prowadzenie małej firmy
Ubezpieczenia
Ubezpieczenia w rolnictwie
Zachowanie konsumentów na rynku żywnościowym
Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
 

Na pozostałych Wydziałach

Ekonomia środowiska i bioekonomia (WIŚiGP)
Ekonomika miast i regionów (WIŚiGP)
Finanse lokalne (Analiza finansowa gmin lub Zarządzanie finansami lokalnymi) (WIŚiGP)
Fundusze unijne dla rolnictwa i obszarów wiejskich (WL, WMWiNoZ)
Fundusze UE dla turystyki (WMWiNoZ)
Geografia ekonomiczna (WIŚiGP)
Geografia rolnictwa (WIŚiGP)
Polityka regionalna Polski i UE (WIŚiGP)
Pozyskiwanie środków UE na rozwój gmin (WIŚiGP)
Przestrzenne zróżnicowanie rolnictwa (WIŚiGP)
Strategia rozwoju gminy (WIŚiGP)
Tworzenie i prowadzenie małej firmy (WNoŻiŻ, WIŚiGP, WRiB, WOiAK, WTD)
Współczesny konsument żywności (WNoŻiŻ)
Zagospodarowanie turystyczne gminy (WIŚiGP)
Marketing i organizacja imprez jeździeckich (WMWiNoZ)
Rynki produktów rolno-spożywczych (WNoŻiŻ)
Podstawy oceny kosztów jakości  (WNoŻiŻ)
Opracowanie koncepcji rynkowej nowego produktu (WNoŻiŻ)