Przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie

Na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

• Agribusiness in national economy
• Agrobiznes w  gospodarce narodowej
• Badania marketingowe
• Basics of foreign trade
• E-biznes
• Ekonomia integracji europejskiej
• Ekonomia międzynarodowa
• Ekonomia obszarów wiejskich
• Ekonomika gospodarki żywnościowej
• Ekonomika konsumpcji
• Ekonomika i finansowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
• Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
• Ekonomika i organizacja usług doradczych w agrobiznesie
• Europejski rynek produktów regionalnych
• Ewaluacja programów i projektów unijnych
• Finanse publiczne
• Finansowanie i rozliczenia transakcji międzynarodowych
• Finansowanie projektów gospodarczych
• Fundusze UE dla obszarów wiejskich
• Funkcje miast
• Geografia ekonomiczna
• Geografia polityczna
• Gospodarka regionalna
• Instytucje europejskie
• International economics
• Introduction to political economy and economic policy
• Marketing usług finansowych
• Matematyka w ubezpieczeniach
• Międzynarodowe stosunki gospodarcze
• Obrót towarowy
• Organizacja i finansowanie rynków hurtowych produktów rolno-żywnościowych
• Podstawy handlu zagranicznego
• Podstawy polityki gospodarczej
• Polityka fiskalna w rozwoju społeczno-gospodarczym
• Polityka gospodarcza
• Polityka pieniężna
• Polityka rolno-żywnościowa
• Pozyskiwanie środków UE na cele PS
• Promocja miast i regionów
• Public choice
• Rynek produktów żywnościowych
• Światowa gospodarka żywnościowa
• Teoria wyboru publicznego
• Tworzenie i prowadzenie zakładów gastronomicznych
• Tworzenie i prowadzenie małej firmy
• Ubezpieczenia
• Ubezpieczenia w rolnictwie
• Zachowanie konsumentów na rynku żywnościowym
• Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego

Na pozostałych Wydziałach

• Ekonomia środowiska i bioekonomia (WIŚiGP)
• Ekonomika miast i regionów (WIŚiGP)
• Finanse lokalne (Analiza finansowa gmin lub Zarządzanie finansami lokalnymi) (WIŚiGP)
• Fundusze unijne dla rolnictwa i obszarów wiejskich (WL, WMWiNoZ)
• Fundusze UE dla turystyki (WMWiNoZ)
• Geografia ekonomiczna (WIŚiGP)
• Geografia rolnictwa (WIŚiGP)
• Polityka regionalna Polski i UE (WIŚiGP)
• Pozyskiwanie środków UE na rozwój gmin (WIŚiGP)
• Przestrzenne zróżnicowanie rolnictwa (WIŚiGP)
• Strategia rozwoju gminy (WIŚiGP)
• Tworzenie i prowadzenie małej firmy (WNoŻiŻ, WIŚiGP, WRiB, WOiAK, WTD)
• Współczesny konsument żywności (WNoŻiŻ)
• Zagospodarowanie turystyczne gminy (WIŚiGP)
• Marketing i organizacja imprez jeździeckich (WMWiNoZ)
• Rynki produktów rolno-spożywczych (WNoŻiŻ)
• Podstawy oceny kosztów jakości  (WNoŻiŻ)
• Opracowanie koncepcji rynkowej nowego produktu (WNoŻiŻ)