PRZEDMIOTY PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY EKONOMII

Na Wydziale Ekonomicznym

 • Mikroekonomia
 • Makroekonomia
 • Podstawy makroekonomii
 • Ekonomia menedżerska 
 • Ekonomika sektora publicznego (fakultet)
 • Historia myśli ekonomicznej 
 • System podatkowy
 • Źródła finansowania MSP
 • Macroeconomics
 • Managerial Economics

Na pozostałych Wydziałach

 • Ekonomia (WROiB, WLiTD, WMWiNoZ)
 • Makroekonomia (WNoŻiŻ)
 • Mikroekonomia (WNoŻiŻ)
 • Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska  (WR)
 • Ekonomia i zarządzanie (WROiB)
 • Podstawy zarządzania (WNoŻiŻ)
 • Wiedza prawno-ekonomiczna (WIŚiIM)
 • Wstęp do ekonomii (WNoŻiŻ)
 • Economics (WLiTD)