PRZEDMIOTY PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY EKONOMII

Na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym

• Mikroekonomia
• Makroekonomia
• Podstawy makroekonomii
• Ekonomia menedżerska 
• Ekonomika sektora publicznego (fakultet)
• Historia myśli ekonomicznej 
• System podatkowy
• Zarządzanie jakością żywności w oparciu o system HACCP (fakultet)
• Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym (fakultet)
• Źródła finansowania MSP

Na pozostałych Wydziałach

• Ekonomia ( WR, WL, WMiInŚ, WBiHZ, WTD, WO)
• Makroekonomia (WNoŻiŻ)
• Mikroekonomia (WNoŻiŻ)
• Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska  (WR)
• Ekonomia i zarządzanie (WO)
• Podstawy zarządzania (WNoŻiŻ)