PROBLEMATYKA BADAŃ PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY EKONOMII

Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju

 • Sieci agrobiznesu jako czynnik zrównoważonego rozwoju
 • Zależności przestrzenne między syntetycznymi miernikami poziomu rozwoju zrównoważonego i infrastruktury instytucjonalnej
 • Ekologizacja przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw agrobiznesu
 • Zrównoważona konsumpcja
 • Infrastruktura ekologiczna i jej stan i poziom rozwoju na obszarach wiejskich
 • Bezpieczeństwo żywnościowe
 • Wielowymiarowość procesów globalizacji, w szczególności handel międzynarodowy artykułami rolnymi

Źródła energii odnawialnej w gospodarce

 • Globalne problemy surowcowo-energetyczne i ich wpływ na bezpieczeństwo energetyczne
 • Źródła energii odnawialnej oraz ich efektywność ekonomiczna i ekologiczna
 • Strategia rozwoju polskiej energetyki
 • Polityka gospodarcza Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój energetyki odnawialnej

Rynek żywności ekologicznej

 • Producenci żywności ekologicznej jako uczestnicy rynku
 • Przetwórstwo żywności ekologicznej
 • Kanały dystrybucji żywności ekologicznej
 • Konsument żywności ekologicznej

Społeczne aspekty rozwoju ekonomicznego

 • Poziom życia na obszarach wiejskich
 • Niepewność dochodów i zatrudnienia ludności wiejskiej
 • Aktywność zawodowa ludności na obszarach wiejskich
 • Zabezpieczenia społeczne