PRACOWNICY ZATRUDNIENI W KATEDRZE NAUK SPOŁECZNYCH I PEDAGOGIKI

Kierownik Katedry

prof. UPP dr hab. Dariusz Pieńkowski                                                                                                                                         
pok. 812A, tel. 61 848-7377
e-mail: dariusz.pienkowski@up.poznan.pl 
 

Pracownicy naukowi i dydaktyczni

dr Olga Grabowska-Chenczke 
pok. 811, tel. 61 848-7137
e-mail: olga.grabowska-chenczke@up.poznan.pl​                                                                                                                                    

dr Barbara Ł. Kołodziej
pok. 814, tel. 61 846-6339
e-mail: barbara.kolodziej@up.poznan.pl

dr Damian Michałowski
pok. 814, tel. 61 846-6339
e-mail: damian.michalowski@up.poznan.pl   
 

Pracownik sekretariatu

mgr Wojciech L. Janik 
pok. 815, tel. 61 846-6041
godz. pracy: 8.00-16.00
e-mail: wojciech.janik@up.poznan.pl
 

POWRÓT